Sociale verhuurkantoren

Bij het sociaal verhuurkantoor kunt u terecht om een woning te huren. De sociale verhuurkantoren huren woningen om ze vervolgens te verhuren aan personen die het financieel moeilijk hebben om op de privémarkt iets te huren. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat men u op de wachtlijst plaatst. De voorwaarden zijn dezelfde als bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.