Sociale rechten

Op www.rechtenverkenner.be vindt u een uitgebreid overzicht van rechten, sociale voordelen en uitkeringen rond volgende thema's:


• Algemene basisrechten
• Inkomen en uitkeringen
• Belastingen en fiscale voordelen
• Elektriciteit, gas, water en energie
• Telefoon en telecommunicatie
• Welzijn en gezondheid
• Gezin
• Vervoer en mobiliteit
• Arbeid
• Onderwijs en vorming
• Wonen
• Justitie en juridische bijstand
• Cultuur, sport en vrije tijd
• Leefmilieu


www.rechtenverkenner.be geeft u een overzicht van sociale rechten op de verschillende overheidsniveaus:


Het symbool  F = rechten op federaal niveau
Het symbool  V = rechten op Vlaams niveau
Het symbool  B = rechten op Brussels niveau
Het symbool  P = rechten op provinciaal niveau
Het symbool G = rechten op gemeentelijk niveau


Als u een postnummer of gemeente invult, selecteert de rechtenverkenner de gemeentelijke of provinciale rechten voor de gekozen gemeente. U klikt daarvoor rechtsboven op 'uw postcode invullen/veranderen'. Nadien kan u zoeken per doelgroep, per thema, op een trefwoord, in een alfabetische lijst (van A tot Z) of door uw persoonlijk profiel in te geven. Als resultaat krijgt u een overzicht van de voordelen en tegemoetkomingen die voldoen aan uw zoekcriteria.