Waarom u laten begeleiden door een rechter?

Als u moeite heeft om zelfstandig tot een akkoord te komen, maar wel vertrouwen heeft in gespecialiseerde rechters, dan is de kamer voor minnelijke schikking (kms) een interessant forum om een goede overeenkomst te bereiken. De rechter die in deze kamer zetelt, beschikt over tal van vaardigheden om de communicatie met uw ex-partner te vergemakkelijken, maar bovenal kent hij of zij het recht zeer goed. Op de zitting kan u soms vernemen wat de gangbare beslissingen van de familierechtbank zijn indien u niet tot een akkoord zou komen. De rechter in de kms zal – anders dan de rechter-beoordelaar in de familiekamer – ruim tijd kunnen uittrekken om uw geschil te behandelen en naar al uw bekommernissen te luisteren. Advocaten zijn in de kamer voor minnelijke schikking geen tegenstanders, maar de bondgenoten van de schikkingsrechter op weg naar het doel van de schikkingspoging: een akkoord dat alle partijen met tevredenheid onderschrijven. U kan ook gerust zonder advocaten een poging tot minnelijke schikking ondernemen, onder de deskundige leiding van een rechter in de kms. De minnelijke schikking levert u, net zoals een vonnis of een notariële akte, een uitvoerbare titel op. De gemaakte afspraken zijn dus afdwingbaar.