Rollen van een rechter in de kamer voor minnelijke schikking

Een rechter in de kamer voor minnelijke schikking is rechter in de familie- en jeugdrechtbank en dus sowieso gespecialiseerd in familiezaken. Daarnaast heeft hij ook een bijkomende opleiding gevolgd tot schikkingsrechter, met als gevolg dat hij communicatietechnieken beheerst en over vaardigheden beschikt om u tot een akkoord te laten komen na diagnose van uw conflict.

 

Anders dan uw advocaat en uw notaris, kan u uw schikkingsrechter niet persoonlijk kiezen. Wie als schikkingsrechter op een bepaalde dag zetelt, wordt binnen de rechtbank bepaald.

 

De schikkingsrechter is neutraal. Mislukt de schikkingspoging, dan kan hij later niet meer over uw geschil oordelen. Is de schikkingspoging succesvol, dan zal het akkoord op papier worden gezet als minnelijke schikking. Een minnelijke schikking is uitvoerbaar. U kan ook vragen dat het akkoord de vorm van een akkoordvonnis aanneemt. In beide gevallen beschikt u over een uitvoerbare titel. De afspraken zijn dus naderhand afdwingbaar.

 

Een schikkingsrechter probeert te schikken

 

De wet bepaalt dat familiezaken aan de kamer voor minnelijke schikking kunnen worden voorgelegd 'met het oog op verzoening'. De rechter in deze gespecialiseerde kamer probeert u tot een akkoord te brengen, dat wordt neergeschreven in een proces-verbaal van minnelijke schikking. U neemt deel aan deze schikkingspoging in een sfeer van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De rechter zal u, met de constructieve medewerking van u beiden, (bege)leiden naar een akkoord als oplossing voor uw geschil. Uw advocaten kunnen bij de schikkingspoging aanwezig zijn, maar dat moet niet. In de kamer voor minnelijke schikking zijn de advocaten geen tegenstanders van elkaar, maar bondgenoten van u beiden en van de schikkingsrechter. Elke partij kan te allen tijde een einde maken aan de schikkingspoging. Dat geldt ook voor de rechter.

 

Een schikkingsrechter bemiddelt niet

 

De rechter in de kamer voor minnelijke schikking heeft niet als opdracht zelf te bemiddelen. Er bestaat in België niet zoiets als een 'rechter-bemiddelaar'. Er zijn wel rechters die erkend zijn als bemiddelaar (ook in familiezaken), maar zij kunnen in ons land niet als rechter-bemiddelaar functioneren. Wel is het zo dat de schikkingsrechter bij zijn schikkingspoging technieken kan aanwenden die ook bemiddelaars gebruiken.

 

De schikkingsrechter zal niet zelf bemiddelen, maar dit belet niet dat hij kan doorverwijzen naar een bemiddelaar of bemiddelingen kan opvolgen. Indien hij werd aangesproken nadat al een geding werd ingeleid, kan hij niet alleen een vrijwillige, maar ook een gerechtelijke bemiddeling suggereren. U blijft volkomen vrij om al dan niet op deze suggestie in te gaan.

 

Een schikkingsrechter beslist niet

 

Hoewel u in de kamer voor minnelijke schikking met een rechter te maken heeft, is zijn enige rol u tot een akkoord te brengen waar u zelf volledig achter staat. De rechter zal wellicht mogelijke oplossingen suggereren – en eventueel ook zijn voorkeur voor de ene of de andere oplossing uitspreken – maar dit belet niet dat u beiden samen beslist. Schikkingsdwang is uit den boze. U bent dus volkomen vrij bij de keuze van uw oplossing. Elk van u kan ook volkomen vrij beslissen dat hij of zij niet akkoord kan geen met welke oplossing dan ook. Dan zal uiteindelijk een rechter in de familiekamer de beslissing nemen, maar het zal gegarandeerd aan andere rechter zijn dan degene die tevergeefs geprobeerd heeft uw zaak te schikken.