Verzoekschrift familierechtbank

Home > Informatie > Ongehuwde ouders      

U geeft aan de familierechtbank
• 2 exemplaren van uw verzoekschrift
• uw ouderschapsplan
• één exemplaar van originele uittreksels


Het afschrift van de geboorteakte van uw kind(eren) vraagt u aan bij de dienst Burgerlijke stand van de gemeente. Het attest van woonplaats van u beiden vraagt u aan bij de dienst bevolking van de gemeente en is maar twee weken geldig. Het afschrift en het attest zijn kosteloos, en aan te vragen via het e-loket van de website van de gemeente, of via email of via brief.

 

Familienaam vader alle officiële voornamen, Belg, beroep, geboren op datum te gemeente, officieel adres adres
Familienaam moeder alle officiële voornamen, Belg, beroep, geboren op datum te gemeente, officieel adres adres
voor elk kind: Familienaam kind alle officiële voornamen, Belg, geboren op datum te gemeente, officieel adres adres

gemeente, dag maand jaar

Aan de Rechtbank van eerste aanleg provincie, afdeling stad,
sectie familie- en jeugdrechtbank
familierechtbank
adres 


Onderwerp: bekrachtiging ouderschapsplan


Geachte familierechter,


Wij zijn nooit met elkaar gehuwd. We hebben feitelijk (of wettelijk) samengewoond van datum tot datum. We hebben één kind (of twee of meer kinderen) voornaam (of voornamen).

 

We hebben in het belang van voornaam kind (of van onze kinderen voornamen) een schriftelijke ouderschapsovereenkomst gemaakt. We hebben afspraken gemaakt over de gezagsregeling, de verblijfsregeling en de kostenregeling.

 

Wij verzoeken u om onze ouderschapsovereenkomst in een akkoordvonnis te bekrachtigen. We zijn bereid vrijwillig voor u te verschijnen op door u gekozen dag en uur.

 

dag maand jaar

Met de meeste hoogachting,


familienaam en voornaam van moeder en vader

twee handtekeningen

 

Bijlagen (gebundeld en genummerd):
1. De ouderschapsovereenkomst
2. Afschrift van de geboorteakte van voornaam kind of voornamen kinderen
3. Attest van woonplaats van beide ouders met vermelding van nationaliteit