Wat voelen scheidende partners?

Scheiden brengt verdriet. En angst en opluchting, hoop en wanhoop, gevoel van mislukking en schuld, teleurstelling, ontreddering. Ook kwaadheid op elkaar als (ex-)partners hoort bij een scheiding.

 

Wat maakt u droevig, en soms zo kwaad? Dat uw (ex-)partner zich zo anders gedraagt dan vroeger?

Dat u er niet meer in slaagt waardering voor elkaar te tonen? Dat u geen waardering meer voelt?

 

Dat u elkaar niet meer boeit? Dat er zo'n verschil tussen u beiden is gegroeid?

 

Elke scheiding verloopt anders
Eerste of tweede beslisser?
Waarom gaan wij scheiden?

 

Lees meer
Wat tempert kwaadheid?

 

Elkaar nog vriendelijk in de ogen kijken
Relatietherapie