Wat voelen kinderen?

Eén kind op vier of vijf maakt de scheiding van zijn ouders mee. Een scheiding brengt onvermijdelijk pijnlijke gevoelens teweeg. Ontreddering hoort bij een scheiding. Kinderen horen bij wat er rondom hen gebeurt. Wat er tussen hun ouders gebeurt, raakt hen.

 

Er bestaat geen juist woord voor wat een kind precies voelt. Als hun ouders apart gaan wonen, voelen kinderen zich bij momenten rot, teleurgesteld, mislukt, verdrietig, vijandig, bekneld, schuldig, afgewezen, opgelucht, verraden, belazerd, in de steek gelaten, woedend, ziek, beschaamd, alleen,... De meesten reageren eerst vooral droevig en boos. Op de langere termijn voelen ze spijt omdat ze niet meer met hun twee ouders samen dingen doen en om de praktische nadelen die te maken hebben met het niet altijd op dezelfde plek wonen.

 

Kinderen willen de zekerheid dat beide ouders voor hen blijven zorgen. En als dat niet kan, rekenen ze volop op één ouder. Wie zal voor mij blijven koken, kleren wassen, mij naar de zwemclub brengen, mij verzorgen als ik gevallen ben, naar een oudercontact op school gaan, mijn studies betalen en mij zakgeld geven?... Kinderen hebben nood aan geruststelling. Wat het ene kind geruststelt, kan een ander kind verontrusten, en omgekeerd.

 

Kinderen houden rekening met de gevoelens van hun ouders. Ze proberen geen bijkomende zorgen te veroorzaken. Ze willen dat hun ouders gelukkig zijn. Soms trekt een kind partij voor mama of papa. Soms moet een kind partij kiezen. Soms denkt een kind ten onrechte dat het partij moet kiezen. Kinderen zijn verscheurd als ze partij moeten kiezen voor mama of voor papa. Kinderen willen liever verder met beide ouders.

 

Kinderen hebben tijdens een scheiding veel stress, maar enkele jaren later hebben ze zich zonder veel problemen goed aangepast aan de nieuwe situatie. Gevoelens evolueren. Uw kind is aanvankelijk dagenlang triest. Later komen de vrolijke dagen terug. De last vermindert geleidelijk.
Uw kind past zich aan. Gevoelens en gedragingen raken beetje bij beetje benoemd. Er komen nieuwe hoopvolle gedachten. De lastige gevoelens zijn meestal tijdelijk.


Kinderen ervaren een scheiding anders dan ouders
Wat stelt kinderen gerust?
Wat vinden kinderen lastig?


Lees meer
Kinderen moeten niet altijd gelukkig zijn
Kinderen hebben veerkracht
Therapie