Wat stelt kinderen gerust?

Wat het ene kind geruststelt, kan een ander kind verontrusten. Als kinderen uitleg krijgen over gebeurtenissen, krijgen ze meer vat op wat er rondom hen gebeurt.

 

Uitleg geven over de reden van de scheiding, stelt een kind gerust. Het is niet mijn schuld.
Ook de volgende gedachten zijn meestal geruststellend:

Mama en papa blijven mij graag zien.
Ik mag mama en papa graag blijven zien.

 

Mama en papa blijven voor mij zorgen.
Mama en papa blijven tijd maken voor mij.

 

Ook 'Wat mag en niet mag blijft gelden' is een geruststellende gedachte. Het is verleidelijk om normale discipline soepeler te maken om het een kind 'gemakkelijker' te maken in een moeilijke tijd. Uiteindelijk doen opgelegde regels kinderen echter deugd, zelfs al dagen ze de regels voortdurend uit. Ze weten wat er mag en niet mag. Zo horen ze bij hun gezin. Dat geeft veiligheid. Te veel vrijheid brengt onzekerheid en angst. Grenzen stellen een kind gerust.

 

Een scheiding is niet het goede moment om vele regels te veranderen of om vele nieuwe regels in te voeren. Een kind is routines en de gekende regels gewoon. Vertrouwde rituelen geven een kind houvast in tijden van grote veranderingen: op dezelfde uren samen eten, op familiebezoek gaan, naar de sportclub of de jeugdbeweging of de muziek- of dansles gaan, af en toe plezier maken en leuke dingen doen.

 

En wat als een kind extra begint te protesteren en te rebelleren? Door te leren wat mag, leert een kind ook wat niet mag. Wat doet uw kind goed? Een complimentje geven en horen, is voor iedereen prettiger dan kijken naar fouten. Duidelijke afspraken over wat er zal gebeuren als het kind een regel overtreedt, zijn ook een houvast. Als een kind meedenkt en mee zoekt naar regels - Wat denk jij dat een juiste straf is? - vindt het kind de regels en de gevolgen voor overtreding ervan rechtvaardig.

Dat is gemakkelijker. Ook een verwittiging krijgen vooraf, kan helpen.

 

De regels kunnen in de twee huizen verschillend zijn. Kinderen kunnen meestal soepel omgaan met dit verschil. Het is voor kinderen aangenaam als ze weten dat hun beide ouders elkaars regels kennen en het verschil aanvaarden en respecteren.