Kinderen hebben veerkracht

'Kwetsbaarheid' betekent niet 'machteloosheid'. Kinderen kunnen tegen een stootje.
Kinderen zijn kwetsbaar en hebben veerkracht. 'Niet-gelukkig-zijn' betekent niet 'zwak-zijn'.

 

Kinderen en ouders kunnen de last van een scheiding draaglijk maken. Ze kunnen kijken naar
en spreken over wat er gebeurt. En een betekenis, een weg zoeken over en door de scheiding.
Een kind wil erbij horen en begrijpen wat er gebeurt. Als een kind omringd is met zorg en bescherming voelt het zich geliefd en veilig, ook als het een tijdje heel ongelukkig is.

 

Kinderen groeien ook tijdens een scheiding. Er komen meer volwassenen en kinderen in hun leven. Er komen meer steunbronnen en bredere horizonten. Het klopt dat ze moeten wennen aan meer verschillende mensen en meningen. Goed kunnen omgaan met verschil, met diversiteit is in de huidige tijdgeest ook wel nuttig. Een kind ziet door een scheiding verschillen en kan ze leren onderscheiden.