Waarom moet ik zo heen en weer?

Home > Uw kind ondersteunen      

Uit onderzoek blijkt dat kinderen willen weten waarom ze een bepaalde regeling moeten volgen. Kinderen zijn heel erg bezig met de verblijfsregeling: wanneer verblijft wie, hoelang, bij wie?
Ze willen weten waarom hun ouders een bepaalde regeling zijn overeengekomen, of waarom de rechter een bepaalde regeling heeft beslist. Waarom is mijn familie zo georganiseerd? Waarom moet ik op een bepaalde manier heen en weer verhuizen?

 

Kinderen willen meetellen in de verblijfsregeling. Ze willen dat hun ouders rekening houden met hun bekommernissen, of de rechter als de rechter beslist.

 

Tieners en jongeren willen niet enkel meetellen. Zij willen ook bepaalde zaken mee bepalen.
Vanaf twaalf jaar zal de rechter het kind inlichten over zijn recht te worden gehoord in een procedure over ouderlijk gezag, verblijf of contact. Jongere kinderen kunnen ook zelf vragen om gehoord te worden. Jongeren laten zich niet zomaar dwingen in een bepaalde regeling. Jongeren kunnen een regeling wel aanvaarden. Goed uitleggen waarom een bepaalde regeling gekozen is, en hoe deze regeling er gekomen is, helpt om de regeling te doen lopen.