Waarom weten waarom?

Home > Uw kind ondersteunen      

Welke betekenis geven kinderen aan de scheiding? Welke uitleg krijgen ze over de reden van het uiteengaan van hun ouders? Krijgen ze een 'echt' verhaal, een verhaal dat ze herkennen en begrijpen? Volgens onderzoekers zijn dit cruciale vragen. Begrijpen waarom de ouders uit elkaar gaan, helpt kinderen om de scheiding als een feit op zich te verwerken. Kinderen kunnen veranderingen beter hanteren als ze zicht hebben op wat er rondom hen gebeurt.

 

Kinderen zijn geen passieve wezens die ondergaan wat er rondom hen gebeurt. Ze doen iets met wat er gebeurt. Zij geven een betekenis aan wat zij zien en meemaken. Kinderen daarop aanspreken maakt hen weerbaar. Een kind dat actief meebouwt aan een zinnige betekenis, een 'echte' verklaring, krijgt greep op de scheiding en de regelingen die eruit voortvloeien.

 

Natuurlijk vindt elk kind het onrechtvaardig dat zijn ouders uit elkaar gaan, maar begrijpen waarom en graag gezien worden maakt hen weerbaar. Kinderen geven aan dat begrijpen dat het voor hun ouders beter is, dat hun ouders gelukkiger zijn, minder ruzie maken, hen helpt om over hun eigen verdriet heen te raken.