Wat is meetellen?

Home > Uw kind ondersteunen      

Partners maken de overgang naar ex-partners. Dat is een scheiding. Partners zijn verantwoordelijk voor hun beslissing om te scheiden. De meeste ouders zorgen ervoor dat hun kinderen niet belast worden met een (mede)beslissing om te scheiden. En dat is goed. Al dan niet scheiden is niet de verantwoordelijkheid van de kinderen. Kinderen tellen niet mee in de beslissing om te scheiden.

 

Ouders maken de overgang van samenwonen naar apart wonen. Ze gaan uiteen. Kinderen maken de overgang van één huis naar twee huizen. In deze overgang tellen kinderen wel mee. Kinderen geven actief betekenis aan de gebeurtenissen rondom hen. Ze sturen mee hoe de overgang naar twee huizen verloopt.

 

Het kind telt mee als ouders rekening houden met wat hun kind bezighoudt. Het kind mag zeggen wat het belangrijk vindt, waarvoor het bang is, wat het niet wil dat gebeurt. Het kind ondervindt dat de manier waarop het zich uitdrukt aandacht krijgt en gerespecteerd wordt. Ik kan rekenen op mama en op papa. Wat er ook gebeurt, mijn ouders houden rekening met mij. Als ik iets te zeggen heb, luisteren ze goed en doen ze er iets mee.

 

Kinderen willen meetellen in de regelingen en in het bijzonder in hun verblijfsregeling. En dat is goed. Als kinderen meetellen, dan hebben ze minder last van de veranderingen. Meetellen is niet hetzelfde als beslissen. Kinderen dienen gerustgesteld te zijn dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de beslissingen over de verblijfsregeling. Hun beide ouders samen nemen beslissingen, of een rechter neemt beslissingen.

 

Meetellen in de regelingen kan op allerlei manieren. Ouders geven hun kind uitleg over de beslissing die ze genomen hebben. Ze leggen uit hoe ze met de bekommernissen van hun kind rekening hebben gehouden. Of het kind heeft een inbreng in enkele van de regelingen die het kind zelf belangrijk vindt. Of het kind krijgt ruimte om opmerkingen en aanvullingen bij zijn beslissing te geven. Ouders geven hun kind de kans om te zeggen welke last de gekozen verblijfsregeling hem berokkent. Ouders en kind zoeken samen naar praktische oplossingen die de last kunnen verminderen.

 

In de loop van hun ontwikkeling willen kinderen niet enkel meetellen maar ook mee bepalen.
Dat brengt heel wat onderhandelingen mee tussen ouders en jongere. Wie bepaalt wat en hoe?
Wat bepalen de ouders en wat mag de jongere zelf bepalen? Welke beslissingen nemen de ouders? Welke beslissingen neemt de jongere? Welke beslissingen nemen ouders en jongere in overleg? Hoe kan de jongere wat mee bepalen?