Waarom meetellen?

Home > Uw kind ondersteunen      

Wanneer kinderen ervaren dat ze het verschil maken in het leven van hun ouders, dat ze ertoe doen en graag gezien worden, dan hebben ze minder problemen met de scheiding. Een scheiding berokkent minder last als ouders en kind samen de overgang maken door meer bezig te zijn met elkaar dan met de scheiding zelf. Rekening houden met elkaar maakt de scheiding leefbaar.

 

Als kinderen meetellen, dan horen ze bij hun gezin. Ik besta. Ik ben betrokken. Mijn ouders zien mij graag. Ik ben belangrijk voor hen. Zij houden met mij rekening. We zoeken samen een weg.
Dat geeft een kind een goed gevoel. Het kind voelt zich veilig en bemind.

 

Wie kinderen aanspreekt op hun verlangens en op hun vermogen om rekening te houden met hun beide ouders, wie hen steunt om de bedoelingen van hun ouders en van anderen te begrijpen en hen wijst op hun eigen invloed op de gang van zaken, maakt kinderen weerbaar. In plaats van het kind te ontzien, wordt het opgeroepen om zicht te krijgen op wat rond hem gebeurt. Het kind met deze zaken 'belasten' werkt ondersteunend. Hun denken over oplossingswegen wordt geprikkeld.


Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter voelen als ze een actieve rol hebben in de organisatie van de verblijfsregeling. Ze voelen zich gesterkt als ze betrokken worden bij de opstelling van het ouderschapsplan.