Spreken met andere volwassenen

Home > Uw kind ondersteunen      

In sommige gezinnen is het de gewoonte familiegebeurtenissen aan anderen te vertellen. Andere gezinnen houden familieperikelen liever binnenshuis. Wil u de scheiding liever privé houden? Misschien maakt de scheiding u wat beschaamd of bent u bang van de reacties. Vele kinderen vinden een geheim niet gemakkelijk. Het kan lastig zijn te moeten zwijgen over de scheiding. Wanneer kan uw kind wel over de scheiding praten? Met wie wel en met wie niet?

 

In een scheiding hebben ouders minder tijd, energie, geduld en gevoeligheid voor hun kinderen. Dan kan een kind zijn zorgen vertellen aan iemand anders die het vertrouwt. Een lievelingstante of een lieve juf of de ouder van een vriend of oma of opa of een andere volwassene die aandachtig en met respect kan luisteren naar de last die het kind ondervindt. Is er zo iemand die u vertrouwt en bij wie uw kind terecht kan? Wie heeft de tijd en het geduld en de wijsheid om zorgzaam te luisteren naar uw kinds kopzorgen? Praat eens met nonkel Arno. Dat zal je deugd doen.

 

Kinderen weten graag aan wie hun ouders wanneer wat vertellen over de scheiding. Sommige kinderen willen dat hun ouders de school op de hoogte brengen. Dan weten leerkrachten dat ze in een lastige overgang zitten en veel piekeren, en een tijdje minder goed kunnen opletten. Dat kan een kind geruststellen. Misschien wil uw kind zelf met zijn leerkracht praten over de scheiding. Dan kunt u een beetje helpen: Je kan zelf aan je leerkracht zeggen: 'Mevrouw, er zijn problemen thuis en daarom let ik niet goed op.' Zeg dat je ouders apart gaan wonen. Dat je niet goed slaapt, dat je moe bent. Bepaal je liefst zelf wie wel en wie niet weet dat wij gaan scheiden? Zeg dan gewoon aan je leerkracht: 'Ik wil liever niet dat je het aan de andere klasgenoten vertelt.'

 

Kent u het Centrum voor leerlingenbegeleiding verbonden aan de school van uw kind? U kunt contact opnemen met een begeleider van het CLB. Het is het werk van de begeleider om goed te luisteren naar kinderen en jongeren. Een begeleider ondersteunt gezinnen. Misschien is dat een goede plek

 

Sommige ouders vertellen familieleden of vrienden of buren dat ze willen dat hun kind het goed kan blijven stellen bij zijn beide ouders. Ze vragen hen om in het bijzijn van hun kind geen kwaad te spreken over een van zijn ouders. Kinderen hebben immers heel veel last van kwaadspreken. Kinderen gaan dan dikwijls zwijgen. Als oma en opa begrijpen dat het kind zijn twee ouders graag ziet, kan het kind hen gemakkelijker iets zeggen over zijn eigen verdriet en kwaadheid.