Onze uitleg of mijn uitleg?

Home > Uw kind ondersteunen      

Geeft u beiden één en dezelfde uitleg?

 

Gaat u akkoord over de reden waarom u uit elkaar gaat? Dan kan u beiden hetzelfde zeggen.
Soms vinden ouders een concrete aanleiding in iets tussen hen beiden, iets waarin ze allebei tekort zijn geschoten. Dan is dat hun reden om te scheiden. Vele ouders geraken het niet eens over concrete aanleidingen maar vinden wel een algemene verklaring die ze beiden 'waar' vinden.

Als u op Onze uitleg klikt, vindt u enkele voorbeelden van één gezamenlijke uitleg.

 

Of geeft u elk een verschillende uitleg?

 

Het is normaal dat er twee verhalen bestaan over de gebeurtenissen die leidden naar de scheiding. Concrete aanleidingen tot de beslissing om te scheiden, liggen meestal veel delicater dan één algemene reden. Meestal zien ex-partners een tekort van de ander als verklaring voor het ongelukkig samenwonen. Hevige emoties volgen de weg van de enige waarheid. Vele ex-partners vechten om het eigen gelijk en het ongelijk van de ex te bewijzen.

 

Als kinderen in dit gevecht verzeild geraken, krijgen ze het lastig. U kan het ook eens anders bekijken. Heeft iemand gelijk? U beiden. Alle redenen zijn waar. Wie heeft gelijk? is een andere vraag dan Welke uitleg helpt uw kind vooruit?

 

Hebt u een meningsverschil over de reden waarom u gaat apart wonen? Zoek dan een akkoord over wat u aan uw kind zal zeggen over deze twee redenen. Wie gaat wat, wanneer zeggen? Wat zal niet gezegd worden? Wat gaat u samen zeggen? Wat gaat elke ouder apart aan de kinderen zeggen? Zeg uw kind dat u beiden aanvaardt dat u elk een andere reden heeft en dat dat normaal is. Anders geraakt uw kind in de war. Of denkt uw kind dat het partij moet kiezen, dat het één ouder gelijk moet geven en de andere ouder ongelijk. Kinderen willen geen partij kiezen. Ze hebben beide ouders nodig.

 

Wat is uw uitleg? Hoe verklaart u voor uw kind dat u niet meer wil samenwonen met uw partner? U heeft redenen om kwaad te zijn op uw ex-partner. De partner die in de tijd als eerste heeft beslist te scheiden, kan bijna niet anders dan de ander te beschuldigen. Anders ga je niet scheiden. Ook 'tweede beslissers' hebben meestal redenen die de schuld bij de ander leggen. Kan u niet anders dan een reden geven met een beschuldiging van de ex-partner? Wat betekent deze uitleg voor uw kind? Hoe kan u dit uitleggen aan uw kind? Bijvoorbeeld zo:

 

De reden die ik jou geef waarom ik wegga van je papa/mama is slechts mijn verklaring voor mijn beslissing. Het is niet de waarheid over je papa/mama. Het is mijn reden waarom ik wegga van mijn man/vrouw. Het is mijn reden zoals ik het nu zie. Het is normaal dat partners die scheiden enkel zien wat zij zélf proberen goed te doen, en niet meer kunnen zien wat de ander goed doet of probeert goed te doen.

 

Zo begrijpt uw kind waarom u weggaat van uw partner, en kan uw kind toch zijn andere ouder blijven graag zien. Jullie waren ongelukkige partners, maar blijven zijn liefhebbende ouders.

 

Als u op Mijn uitleg klikt, dan vindt u enkele voorbeelden van een eigen uitleg.