Uitleg geven over de verblijfsregeling

Home > Uw kind ondersteunen      

Kinderen willen weten hoe hun leven in de praktijk zal veranderen. Kinderen zijn soms bang voor de veranderingen. Ze maken zich vooral zorgen over de verblijfsregeling. De Kinderensite en de Jongerensite tonen waarover kinderen en jongeren zoal kunnen piekeren. Wat herkent u, wat niet? Als u met uw kind de Kinderensite bekijkt, merkt u wat uw kind bezig houdt en wat niet. Hé, wat Robbe zegt heb ik jou ook al horen zeggen. Weet je nog? Of: Dat vind ik eigenaardig, wat Klara vertelt. Wat vind jij daarvan? Wat vindt uw kind over de verhalen op de Jongerensite?

 

U kan er niet voor zorgen dat uw kind altijd bij u zal verblijven. Stel uw kind gerust. Vertel wat er echt gaat gebeuren. Wat gaat er veranderen voor uw kind? Wat blijft hetzelfde?

 

• Het zal niet gemakkelijk zijn: verhuizen van het ene huis naar het andere. We zullen er samen proberen het beste van te maken. We zullen je helpen gewoon worden aan de veranderingen. Als je triest bent of kwaad, zeg het ons, dan kunnen we je troosten of onderzoeken wat je kwaad maakt. En als je iets niet begrijpt, vraag het ons. Dan proberen we het je uit te leggen.

 

• We hebben beslist dat je voorlopig op schooldagen bij mama woont en op weekenddagen bij papa. Maar je moet weten dat dit slechts een voorlopige regeling is. We willen allebei dat je zo veel mogelijk tijd bij ons doorbrengt. We werken met een bemiddelaar die ons helpt om dit uit te zoeken. We zullen het je laten weten zodra we een overeenkomst hebben. Nu is het een compromis dat we een tijdje zullen uitproberen. Denk jij ook eens na over de regeling? En geef ons dan jouw mening. Als je ideeën hebt over wat je zou willen dan zullen we daar naar luisteren en daarover nadenken. Als je wil dat wijzelf de beslissing nemen zonder jou daar bij te betrekken, dan is dat ook goed.

 

• We hebben beslist dat de beste regelingen voor jullie zijn: verblijf ... dagen en uren ... Wat kunnen jullie meenemen naar mama/papa? Er zal een kamertje zijn met een foto van mama/papa. Jullie kunnen telefoneren naar mama/papa. We zullen het communiefeest, de muziekles, de scouts zo regelen dat... En de hond...

 

• Gedurende de tijd dat ma werkt (of dansles volgt of...) kan je altijd bij je pa terecht. Wij spreken daarover steeds met je af.

 

Weten hoe zij heen-en-weer verhuizen, stelt jonge kinderen gerust. U kunt de dagen dat uw kind bij mama of bij papa is, aanduiden op een kalender.

 

Pubers kunnen scherpe uitspraken doen over de verblijfsregeling. Ze zien bijvoorbeeld het hoofdverblijf bij moeder als een 'plicht', Ik moet bij mijn moeder wonen, en de verblijfstijd bij vader als een 'gunst', Vader mag blij zijn dat ik elk weekend naar hem ga. Uitleg wordt kritisch ontvangen. En toch is wat uitleg nodig. Anders werken jongeren niet mee aan de uitvoering van de regeling. Ze willen begrijpen waarom zij zo heen en weer moeten.

 

Waarom kiezen mijn ouders die regeling? Waarom beslist een rechter dat ik langer bij mama verblijf dan bij papa? Kinderen hebben ook vragen over de manier waarop de zaken geregeld worden. Waarom gaan mijn ouders niet naar de rechter? Waarom stappen mijn ouders in bemiddeling? Waarom stopt de bemiddeling zonder overeenkomst? Waarom hebben mijn ouders elk een advocaat? Ook de kostenregeling roept vragen op. Waarom betaalt papa meer dan mama?