Uitleg geven over een nieuwe partner

Home > Uw kind ondersteunen      

Kinderen aanvaarden iets gemakkelijker dat ouders niet meer bij elkaar passen, dan een nieuwe partner als reden van de scheiding. Vele kinderen worden kwaad op de ouder met een relatie, en trekken partij voor de andere ouder. Kinderen zijn ontredderd als ze plots ontdekken dat een ouder een nieuwe partner heeft. Ook de ontdekking door een ouder van de relatie die de andere ouder heeft, is voor kinderen verontrustend. Wie zegt wanneer wat over een nieuwe partner?

 

Verliefdheid maakt blind. Men kan zo enthousiast zijn over een nieuwe vriend of vriendin dat men wil dat iedereen hem of haar zo snel mogelijk leert kennen. De meeste kinderen maken niet zo vanzelfsprekend 'plaats' voor hun ouders als 'partners'. Zeker in de periode van de scheiding hebben kinderen de aandacht van hun beide ouders nodig. U wacht misschien best een tijdje om een nieuwe partner aan uw kind voor te stellen...

 

Hoe uw nieuwe partner voorstellen? Hoe wil u dat uw kind omgaat met uw vriend of vriendin? Uw vriend of vriendin vervangt niet zijn moeder of zijn vader, maar zal misschien wel samenwonen met zijn papa of mama. Het is allerminst vanzelfsprekend dat uw nieuwe partner een nieuwe 'moeder' of 'vader' voor hem is of zal zijn. Uw kind heeft tenslotte al een vader en een moeder. Misschien ben je in het begin een beetje afwachtend. Dat mag best.

 

Vertelt u zelf dat u een vriendin of vriend heeft? De mededeling van de relatie met een nieuwe partner kan kort en zakelijk zijn. Of met uitleg over wat het kind al van iemand anders heeft vernomen. Iets zeggen over een nieuwe partner kan bijvoorbeeld zo:

 

Ik moet je vertellen dat een van de redenen waarom we scheiden is dat ik verliefd ben geworden op iemand anders, en ik ben nog steeds verliefd op haar. Dit is heel moeilijk om aan jou te vertellen. Ik ben niet fier over de manier waarop dit is gebeurd, maar ik wil dat je het van mij persoonlijk hoort. Dat je mama dit moest te horen krijgen, was heel moeilijk voor je mama en dat is een deel van de reden waarom we zoveel ruzie hadden. Er zijn nog veel andere redenen maar daar kunnen we het een andere keer over hebben. Je kan aan mij alleen of aan je moeder alleen, vragen stellen over deze zaken of over andere zaken als je dat wil. Je moet wel weten dat mama en ik vinden dat je niet veel details moet kennen. Dit is echt een 'grotemensenprobleem'. Het spijt mij dat ik het voor jou zo moeilijk maak.

 

Sommige privézaken blijven best privé. Een gsm met berichtjes niet laten slingeren en mailberichten wissen of onbereikbaar maken, kan kinderen leed besparen.

 

De nieuwe partner zal andere gewoontes hebben. Misschien heeft hij of zij een andere manier van koken of een andere manier van orde scheppen. Misschien leest hij of zij minder of meer, werkt hij of zij minder of meer in de tuin, helpt hij of zij minder of meer bij huistaken. Misschien 'moeit' hij of zij zich minder of meer. Wat denkt uw kind over uw nieuwe vriend of vriendin? Welke vragen heeft uw kind? Wat doet de nieuwe partner van mijn papa echt goed met mij? Waar vind ik dat zij te anders doet dan... mijn mama? Op termijn zien kinderen zelf ook hoe een nieuwe partner voor hun moeder of vader een steun kan zijn, ook praktisch zoals samen een auto of een huis betalen.

 

Hoe aan de eigen kinderen de kinderen van de nieuwe partner voorstellen? Als de nieuwe kinderen jonger of ouder zijn dan de eigen kinderen, dan verandert de plaats van de kinderen. Uw oudste kind wordt plots niet meer 'het oudste kind'. Of uw jongste kind wordt plots niet meer 'het jongste kind'. Wat doen? Valt 'het middelste kind' tussen de plooien?

 

Als er een nieuwe partner met kinderen is, dan ontstaat er onwennigheid. Moeten wij ons huis verlaten en gaan wij in een huis met vreemde kinderen wonen, in hun huis? Of komen zij in ons huis wonen en moeten wij onze kamer delen met vreemde kinderen? Of gaan we allemaal in een nieuw huis wonen? Nog gevoeliger: Moet ik mijn papa delen, mijn mama delen met vreemde kinderen? Als u beiden een nieuwe partner hebt, is de situatie evenwichtiger en misschien minder emotioneel geladen. Natuurlijk is niet alles een probleem. Nieuw samengestelde gezinnen zijn ook regelmatig echt gelukkig zoals andere gezinnen.

 

Hoe de kinderen voorbereiden op de komst van een nieuw kindje van mama/papa met een vreemde man/vrouw? Welke vragen heeft uw kind over het toekomstige halfbroertje of halfzusje?