Als uitleg geven heel moeilijk is ...

Home > Uw kind ondersteunen      

Als de relatie tussen de ouders vijandig is, is het onmogelijk om kwaadheid op elkaar te beheersen. Een gesprek samen helpt dan niemand vooruit. Maar soms is het ook alleen niet mogelijk om uw kind sereen en bedachtzaam uitleg te geven. Dan kan iemand anders uw kind wat uitleg geven over wat er rondom hem en met hem gebeurt, de andere ouder of iemand van de familie of een juf of de ouder van een klasgenoot of een therapeut.

 

Kent u iemand die u vertrouwt? Iemand die goed kan luisteren zonder kwaad te worden, aan wie uw kind zijn zorgen kan vertellen. Vraag wat uw kind gezegd of gevraagd heeft tijdens het gesprek. Als uw eigen emoties wat gezakt zijn, kan u zelf nog wat uitleg geven.