Wat doen met moeilijke uitspraken?

Home > Uw kind ondersteunen      

Soms zeggen kinderen moeilijke dingen. Dan is het niet gemakkelijk om daar 'iets mee te doen'. Elke situatie is anders. Hieronder enkele algemene tips die u misschien op weg helpen.

 

Mijn kind zegt dat het bang is van de andere ouder. Wat kan ik daarmee doen?

 

Zoek uit wat precies uw kind bang maakt. Gaat het om het huis? Of de harde stem of de spannende films waar de andere ouder naar kijkt? Zijn het de grapjes die vader maakt als hij gedronken heeft? Zoek met uw kind wat uw kind kan doen om minder bang te zijn. Ja, je hebt twee ouders en je moet je plan trekken met de andere ouder. Kan uw kind met iemand bellen als het bang is?

 

Mijn kind zegt dat het liever meer tijd bij de andere ouder wil doorbrengen. Wat kan ik daarmee doen?

 

Het lijkt alsof uw kind u aanklaagt, maar is dat wel zo? Waar is uw kind mee bezig? Wat vertelt het precies? Deins niet terug voor wat uw kind vertelt. Geen paniek. Denk niet aan de andere ouder (De andere ouder manipuleert het kind! is snel gezegd). Kijk naar uw kind. Wat zegt uw kind? Verken waarmee deze uitspraak te maken heeft. Met het leukere huis of met de interessantere omgeving? Of omdat er lekkerder gekookt wordt? Krijgt het kind ginds meer vrijheid, reageert men minder streng op schoolresultaten?

 

Blijf zakelijk ouder als het over de regelingen gaat. Heeft het kind argumenten die u kan begrijpen of niet? Welke argumenten kan u aanvaarden om de verblijfsregeling te veranderen, welke niet? Meer vrijheid vind ik niet goed voor jou.

 

Mijn kind zegt dat het niet meer naar mij wil komen. Wat kan ik daarmee doen?

 

Als ouders een slepend conflict hebben, wordt er dikwijls gezegd dat het kind is 'opgestookt' door een ouder. Dat een kind niet zegt wat het kind wil maar wat een ouder wil. Men zegt dat mama of papa het kind 'manipuleert'. En dat het kind daarom zegt dat het niet meer naar een ouder wil gaan.
Het is niet simpel om uit te maken of zo'n uitspraak van de ouder komt of van het kind. Ga er toch maar van uit dat het kind spreekt, dat het de stem van het kind is. Neem de uitspraak ernstig, ga er op in, stel uw kind vragen. Houd de andere ouder uit het vizier. Steek uw energie niet in de andere ouder maar in uw kind. Als uw kind zo'n dingen zegt, dan nodigt uw kind u uit om stil te staan bij waar uw kind mee bezig is.

 

Waar heeft deze uitspraak mee te maken? Met uw huis of met de omgeving? Of met uw manier van koken? Reageert u streng op uitgangsuren en schoolresultaten? Blijf zakelijk ouder als het over de regelingen gaat. Heeft uw kind argumenten die u kan begrijpen of niet? Welke argumenten kan u aanvaarden om de verblijfsregeling te veranderen, welke niet? Duidelijke regels vind ik goed voor jou.