Samen of apart ouder zijn

Home > Uw kind ondersteunen      

Alle ouders moeten overstappen van samen-ouders naar apart-ouder. De mate waarin ze op elkaar betrokken blijven of samen dingen doen, verschilt. Wat is best voor uw kind? Elkaar ondersteunen betekent niet noodzakelijk dat u zoveel mogelijk samen ouder bent. Afstand houden en ontmoetingen kort en zakelijk houden, is soms de beste manier om spanningen in te perken. U kan ook apart ouder zijn en toch elkaar ondersteunen. Er bestaat geen aanpak die goed is voor iedereen. Sommige ouders vermijden ruzies door weinig te overleggen en apart activiteiten te organiseren, andere door veel te overleggen en veel samen te doen.

 

U voelt zelf aan wat en hoe u best met elkaar en met uw kinderen omgaat. Gaat u samen of apart naar de schoolvergaderingen? Gaat u samen of apart uitleg geven aan uw kind? Blijft u samen verjaardagsfeestjes en uitstapjes organiseren of elk apart? Wat is goed, en haalbaar? Feesten (een verjaardag, een communie, het Suikerfeest, een lentefeest) kunnen gelegenheden zijn om samen dingen te doen. Als u samen één feest voor uw kind organiseert, bespreek wat het beste is: met of zonder eventuele nieuwe partners. Maak uw leven niet te ingewikkeld. Misschien is het eenvoudiger de feesten apart te organiseren...

 

Sommige ouders regelen hun ouderschap met veel dingen 'samen', andere met veel dingen 'apart'. Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap, andere organiseren zich apart. Wat voor de een goed werkt, werkt niet voor een ander. Oefent u samen gezag uit of oefent één ouder alleen gezag uit? Bijna alle ouders hebben gezagsco-ouderschap. Zij moeten samen belangrijke beslissingen nemen. Is er één hoofdverblijf of verblijft uw kind evenveel bij elk van beide ouders? De meeste kinderen hebben één hoofdverblijf en verblijven regelmatig bij de andere ouder. Maar ook heel wat kinderen hebben verblijfsco-ouderschap. Beheert één ouder apart de kosten of beheert u samen de kosten? Meestal beheert één ouder de kosten. Niet zoveel ouders kiezen voor kostenco-ouderschap, omdat het een ingewikkelde regeling is. Meer hierover vindt u onder Uw ouderschap goed regelen. Wat regelen?

 

U hebt heel waarschijnlijk gezagsco-ouderschap. U moet overleggen en alle belangrijke beslissingen samen nemen. Voor de uitvoering van een gezamenlijk genomen beslissing kan u kiezen. Wat past bij u? De afspraak kan zijn: Eén ouder mag een gezamenlijk genomen beslissing apart uitvoeren. Dan kan bijvoorbeeld één ouder uw kind inschrijven in de school die u samen heeft gekozen. Of de afspraak kan zijn: De ouders moeten belangrijke beslissingen niet alleen samen nemen maar ook samen uitvoeren. Dan moet u samen uw kind inschrijven in de school. Met het oog op de eenvoud in het rechtsverkeer, gaat de wet er wel van uit dat ingeval een ouder apart een belangrijke beslissing uitvoert, deze beslissing met instemming van de andere werd genomen.