Kritiek is een vraag naar verandering

Home > Uw kind ondersteunen      

Elkaar kritiek geven kan een manier zijn om elkaar te ondersteunen. Ouders zetten elkaar onder druk. Zij geven elkaar kritiek. Kritiek is eigenlijk een vraag naar verandering. Hoe kan het beter tussen ons? Wat wil ik dat de andere ouder anders doet? Wat precies kan hij of zij doen om mijn vertrouwen te winnen?

 

Ik heb moeite om de vader van mijn kind te vertrouwen omdat hij de verblijfsregeling altijd verandert. Hij zou mij ten minste drie dagen op voorhand moeten opbellen en eventuele wijzigingen tot eens per maand beperken. Dat zou beter zijn voor iedereen.

 

Meestal werkt kritiek averechts. Hoe komt dat? Wapens - zoals de andere ouder verwijten, belachelijk maken, niet luisteren, gelijk willen halen - vergroten conflicten. Zij vergroten het wantrouwen.

 

Het is moeilijk vechten met iemand die niet terugvecht. Wanneer de andere ouder aanvalt, schiet niet in de verdediging, spreek hem dan niet tegen, doe geen poging om hem te overtuigen van zijn ongelijk. Luister naar wat verteld wordt en ga daar ernstig op in. Herhaal met eigen woorden wat u denkt gehoord te hebben. Vraag of dit klopt en of de andere ouder inderdaad dat bedoelde. Ik denk dat ik begrepen heb wat je wil zeggen. Vind je het goed als ik zeg hoe ik het zie? Zet meningen naast elkaar.

 

Kritiek lezen en verwoorden als een vraag naar verandering, en zelf geen wapens gebruiken, vraagt enige oefening... Meestal lukt het slechts af en toe.