Als elkaar ondersteunen moeilijk is ...

Home > Uw kind ondersteunen      

Als u probeert zelf als ouder recht te blijven staan, is 'de andere ouder ondersteunen' een onmogelijke opdracht. De andere ouder niet onderuit halen, kan een haalbare kaart zijn. Kwetsuren kan u niet vermijden. U kwetst elkaar als ouders onbedoeld, subtiel en vaak ongemerkt. U kan proberen elkaar zo weinig mogelijk te kwetsen.

 

Wat doet de andere ouder goed? Zeg er iets over. Ik waardeer dat jij meer tijd in ons kind wil investeren. Ik waardeer dat jij mij als ouder ruimte wil geven. Ik waardeer dat jij in het belang van ons kind met mij wil overleggen. Ik waardeer dat jij ons kind uit onze ruzie probeert te houden. Ik waardeer dat jij ons kind niet tegen mij opstookt. Ik waardeer dat jij zoveel tijd en energie investeert in het zoeken naar leuke kleren.

 

Zwijgen is beter dan negatieve opmerkingen maken. Zeg niet: Jij hebt je nooit beziggehouden met ons kind. Jij was nooit geïnteresseerd in schoolresultaten. Jij hebt geen gezag over ons kind. Ons kind zal je niet missen. Ons kind is liever bij mij. Jij wil nu voor ons kind zorgen omdat jouw vriendin... Je bent geen goed voorbeeld voor ons kind. U zwijgt beter.

 

Niemand kan met het zelfbeeld van 'slechte' of 'mislukte' of 'waardeloze' of 'onbestaande' ouder leven. Als men toch wordt aangevallen, zal men zich met hand en tand verzetten. Om lang aanslepende spanningen te vermijden, is het nodig elkaars bestaansrecht als ouder te erkennen en daarnaar te handelen. Als elkaar ondersteunen onmogelijk is, dan is elkaar respecteren heel veel waard. Een kind moet immers verder met beide ouders. De ouders niet. Zij dienen hun aparte weg te gaan.

 

Koppel uw verleden als ouders los van uw toekomst als ouders. Kwetsende uitspraken over het gedrag van de andere ouder in het verleden, helpen uw kind niet. Benoem de vaardigheden die de andere ouder in de toekomst in uw kind kan investeren. Zet verleden naast toekomst.

 

Aanhoudende kwaadheid op uw ex vindt uw kind heel lastig omdat uw kind verder moet met uw ex. Uw kind wil u beiden blijven graag zien of moet in elk geval met u beiden verder. Dat lukt beter als het geen kwaad hoort spreken over situaties of gebeurtenissen waar het niets mee te maken heeft. Uw kind is ook het kind van de andere ouder. Wat u samen overhoudt, is iets dierbaars: uw kind. Een slechte partner is daarom nog geen slechte ouder. Misschien lukt het in aanwezigheid van uw kind uitingen van woede en wrok ten aanzien van uw ex te beperken.

 

Als u een luisterend oor nodig hebt: bel niet naar uw ex-partner, niet naar uw kind. Zij zijn niet in de mogelijkheid uw verdriet of kwaadheid op te vangen. Uw kind heeft behoefte aan uw aandacht. Bel naar vrienden of familie, of naar uw huisarts, of naar een hulpverlener. Als uw kind uw kwaadheid begrijpt, bedank hem of haar voor het begrip en zeg ook: Zie je, het is wel óns probleem, van je moeder/vader en van mij.

 

De meeste kinderen zeggen dat ze in de eerste plaats willen dat de ruzie tussen hun ouders stopt. Ze maken zich meer zorgen over ruzies dan over de scheiding. Kinderen zijn enorm gebaat met grootouders, met ooms en tantes, met andere familieleden en of met vrienden die ervoor zorgen dat verwijten tussen ex-partners niet eindeloos blijven duren. Vraag aan omstanders geen olie op het vuur te gooien. Zij kunnen uw kind best helpen door u aan te moedigen zakelijk met elkaar om te gaan en verstandige initiatieven te nemen. Ze kunnen met u kijken naar uw kind. Wat denkt en voelt en zegt je kind? Wat zegt je kind niet? Waar is je kind mee bezig? Hoe kan je nu voor je kind zorgen?

 

Misschien kan u deze inspanningen niet opbrengen als ex-partner maar wel als ouder. Over wie gaat het? Over uw ex of over uw kind? U wil niets doen voor uw ex? Oké, doe het voor uw kind.

 

Hoe beter u tijdens de scheiding met uw emoties ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de scheiding omgaat, hoe meer energie u in uw ouderschap kan steken. U blijft ouder van uw kind. Investeer vooral in uw relatie met uw kind. Hoe kan ik mijn kind ondersteunen? Uw ouderschap zakelijk regelen kan daartoe veel bijdragen. Onderhandel zakelijk over uw regelingen, niet te veel afgeleid door emoties. Onderhandel over uw kind als ouder, niet als ex-partner. Het is al heel wat als ouders elkaar niet tegenwerken en rond enkele heel belangrijke zaken samenwerken. U vindt meer hierover in regelingen over conflictbeheersing.