De school, de huisarts, de bank ...

De meeste apart wonende ouders hebben gezagsco-ouderschap. Wat betekent dit voor buitenstaanders: de schooldirecteur, de huisarts, de gemeenteambtenaar, de bankdirecteur...? Zij moeten bij gezagsco-ouderschap aanvaarden dat één ouder een belangrijke beslissing uitvoert, tenzij zij vermoeden dat de andere ouder niet akkoord gaat met de beslissing. Dan moet de buitenstaander eerst ook toestemming vragen aan de andere ouder.

 

De buitenstaander mag ervan uitgaan dat de ouders overlegd hebben en samen een belangrijke beslissing namen. In de regel moet hij dan ook deze beslissing, op verzoek van één ouder, uitvoeren. De buitenstaander heeft geen reden om te veronderstellen dat de andere ouder niet akkoord zou gaan. Bij het wettelijk vermoeden van instemming, dat speelt ten aanzien van zogenaamde 'derden te goeder trouw', volstaat de handtekening van één ouder.

 

Wanneer de buitenstaander twijfelt, vermoedt of weet dat de ouders een conflict hebben over een belangrijke beslissing, of vermoedt of weet dat één ouder niet akkoord gaat met de beslissing, dan mag de buitenstaander deze beslissing slechts uitvoeren op verzoek van beide ouders (voert hij uit op verzoek van één ouder, dan is hij een 'derde te kwader trouw'). Bij twijfel aan instemming zijn de handtekeningen van beide ouders nodig. Zo moet de schooldirecteur dan de handtekening van beide ouders vragen voor de inschrijving van het kind. Zo moet de bankdirecteur voor de afhaling van een grote som geld van de bankrekening van het kind, de handtekening van beide ouders vragen.

 

Zodra er twijfel bestaat, moet de gemeenteambtenaar voor de afgifte van een reispaspoort, de handtekening van beide ouders vragen. In de praktijk krijgt de ouder bij wie het kind zijn officieel adres heeft, meestal gemakkelijk een paspoort zonder handtekening van de andere ouder. De ouder bij wie het kind zijn officieel adres niet heeft, moet eerst het gezagsco-ouderschap bewijzen via een vonnis of overeenkomst. Als hij of zij dat niet kan, dan vraagt de ambtenaar de handtekening van beide ouders.