Conflictbeheersing bij gezagsco-ouderschap

De meeste apart wonende ouders hebben gezagsco-ouderschap waardoor zij samen beslissingen moeten nemen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Wat als een meningsverschil over een belangrijke beslissing, bijvoorbeeld de schoolkeuze, blijft aanslepen, terwijl de beslissing moet genomen worden?

 

Als de ouders het belangrijk vinden dat zij zelf uiteindelijk de beslissing zullen nemen dan kunnen zij in hun ouderschapsplan een bemiddelingsbeding overeenkomen. Zij gaan dan het engagement aan om een eventueel later conflict te proberen oplossen via bemiddeling.

 

Wat als het conflict blijft duren? De familierechtbank kan de knoop doorhakken. Wat als één ouder alleen een belangrijke beslissing neemt en ook alleen uitvoert terwijl de andere ouder niet akkoord gaat? Dan kan de andere ouder naderhand de familierechtbank vragen om deze beslissing terug te draaien en de uitvoering ongedaan te maken. Een ouder die vreest dat de andere een beslissing zal nemen, kan ook preventief vragen dat de familierechtbank de andere zou verbieden die beslissing alleen te nemen. De ouder die de familierechtbank (a priori of a posteriori) aanspreekt, moet aantonen dat de voorgenomen, resp. alleen genomen beslissing tegen het belang van het kind ingaat.