Fiscaal co-ouderschap

Fiscaal co-ouderschap noemt men ook 'fiscale opsplitsing'. Ouders met fiscaal co-ouderschap krijgen elk de helft van de volledige verhoging van de belastingvrije som door het fiscaal ten laste hebben van een kind.

 

Geen fiscaal co-ouderschap betekent dat de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, 100% van alle belastingvoordelen door kind fiscaal ten laste krijgt. De andere ouder krijgt geen enkele van deze belastingvoordelen, maar eventueel wel het belastingvoordeel door het betalen van onderhoudsgeld.

 

Wel fiscaal co-ouderschap betekent niet dat beide ouders het kind fiscaal ten laste hebben. Slechts één ouder kan een kind fiscaal ten laste hebben. Fiscaal co-ouderschap verdeelt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste door het kind fiscaal ten laste te brengen van één ouder via de 'verdeling van de toeslagen'. Elke ouder krijgt 50% van de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste.

 

Regels over fiscaal co-ouderschap

 

Voor fiscaal co-ouderschap moeten vier voorwaarden tegelijk vervuld zijn.

 

1/ Beide ouders mogen evident geen deel uitmaken van hetzelfde gezin.

 

2/ Zij moeten de kinderen opvoeden in een regime van gezagsco-ouderschap (gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag met betrekking tot hun gemeenschappelijke kinderen). Het ouderlijk gezag eindigt bij de meerderjarigheid van het kind, op de dag dat het 18 jaar wordt. Ouders kunnen sinds het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) ook fiscaal co-ouderschap vragen voor hun meerderjarig kind tot zolang de passende opleiding niet is voltooid.

 

3/ Een bewijs van verblijfsco-ouderschap ('gelijkmatige verdeling van de huisvesting') is eveneens een voorwaarde voor fiscaal co-ouderschap. Als de ouders zelf een overeenkomst hebben gesloten waarin zij verblijfsco-ouderschap kiezen, dan moeten zij in dit ouderschapsplan uitdrukkelijk schrijven dat zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen. Deze overeenkomst kan onderhands of voor een notaris worden gesloten. In elk geval moet ze geregistreerd zijn op het registratiekantoor of gehomologeerd (bekrachtigd) zijn door de familierechtbank op 1 januari van het aanslagjaar. Als een rechter bij vonnis verblijfsco-ouderschap heeft beslist, dan moet dit vonnis uitgesproken zijn op 1 januari van het aanslagjaar.

 

4/ Geen van beide ouders mag voor hun gemeenschappelijke kinderen onderhoudsgeld aftrekken (er zijn wel uitzonderingen voor de periode vóór het gelijkmatig verdeeld verblijf en ingeval een ouder tot betaling van achterstallen wordt veroordeeld).

 

Bij fiscaal co-ouderschap mag elke ouder zijn kosten voor kinderopvang in mindering brengen.

 

Als er sprake is van een bijkomende toeslag op de belastingvrije som voor een kind jonger dan 3 jaar, dan ontvangen beide ouders de helft van dit bijkomende belastingvoordeel, op voorwaarde dat zij de uitgaven voor kinderoppas voor dit jonge kind niet in mindering brengen.

 

Als beide ouders fiscaal als alleenstaand worden gezien, dan hebben ze allebei recht op de verhoging van de belastingvrije som toegekend aan alleenstaanden met kinderen ten laste.

 

Bij fiscaal co-ouderschap is het totale voordeel (voor beide ouders samen) vaak kleiner dan als één ouder de kinderen ten laste heeft en de andere ouder onderhoudsgeld betaalt en fiscaal aftrekt.

 

Gevolgen van fiscaal co-ouderschap
Fiscaal co-ouderschap of onderhoudsgeld?