Wie heeft het kind fiscaal ten laste?

Als één ouder alleen het ouderlijk gezag uitoefent, dan heeft deze ouder het kind fiscaal ten laste. In een regime van gezagsco-ouderschap kan u beiden samen beslissen wie het kind ten laste heeft. Als er hoofdverblijf is bij één ouder, dan heeft deze ouder bijna altijd het kind fiscaal ten laste. Om ten laste te kunnen zijn van een ouder, moet het kind daadwerkelijk en duurzaam met die ouder samenwonen. En wat bij verblijfsco-ouderschap? U kan zelf beslissen of een rechter laten beslissen wie het kind ten laste heeft. Als niet beschreven is wie het kind fiscaal ten laste heeft, en u wil allebei het kind fiscaal ten laste, dan zal de fiscus beslissen.

 

Zoekt u de meest voordelige regeling? Dan hangt de vraag Wie heeft het kind fiscaal ten laste samen met de vraag Wie betaalt onderhoudsgeld? In principe is de regel: de ouder van wiens gezin het kind feitelijk deel uitmaakt, heeft het kind fiscaal ten laste. De ouder van wiens gezin het kind feitelijk geen deel uitmaakt, mag onderhoudsgeld voor het kind aftrekken. In de praktijk zijn volgende vragen van belang: Wat levert in totaal het meeste belastingvoordeel op? Welke regeling levert voor wie welk voordeel en/of nadeel?

 

De ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, kan daardoor volgende voordelen krijgen:

 

• Een studiebeurs
• Korting voor kinderopvang
• Terugbetaalbaar belastingkrediet voor ouders
• Belastingvermindering op en door een huis
Vermindering van onroerende voorheffing
Vermindering door hypotheeklening
• Belastingvermindering op beroepsinkomsten 

Kosten voor kinderopvang
Aanvullende belastingvrije som
Voordeel voor een fiscaal alleenstaande