Gewone gezamenlijke kosten

Wat voor de ene een aparte kost is, kan voor de ander een gezamenlijke kost zijn. Wat voor de ene een gewone gezamenlijke kost is, is voor de ander misschien een buitengewone gezamenlijke kost. Welke kosten zijn voor u gewone gezamenlijke kosten? De voorbeelden dienen ter inspiratie. Zoek uit wat bij u past.

 

• noodzakelijke kledingkosten, onder andere jaarlijks minimum aantal paar schoenen en aantal jassen en ...
• noodzakelijke schoolkosten en studiekosten, bijvoorbeeld: kinderdagverblijf, boekentas, schriften, schrijfgerief, schoolwerkgerief, leesboeken, studieboeken, schooltijdschrift, tekengerief, verf, passer, middagtoezicht, schoolmaaltijden, schooldrankjes, schooluitstapjes, schoolreizen van één dag tot één week, bijlessen, taalles, schoolkleren, gymnastiekkleren, vervoerkosten van en naar school, inschrijvingsgeld
• de volgende kosten voor hogere studies: opsomming (per studiejaar de eerste  bedrag euro van de kosten voor studieboeken en cursussen voor hogere studies)
• noodzakelijke gezondheidskosten, bijvoorbeeld: ziekte- en hospitalisatieverzekering voor het kind, remgeld van doktersconsultaties en door een dokter voorgeschreven geneesmiddelen, niet terugbetaalde hospitalisatiekosten, tandarts, beugel, oogarts, bril, steunzolen
• noodzakelijke welzijnskosten, bijvoorbeeld: niet terugbetaalde kosten voor logopedie, therapie voor emotionele problemen of gedragsmoeilijkheden
• noodzakelijke kosten voor doorlopende vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld: wekelijkse jeugdbeweging, toneelles, zwemles, dansles, zwemvest, muziekles, sportactiviteiten, lidgeld voetbalclub, voetbaluitrusting, reiszak, slaapzak, luchtmatras, rugzak, fietsherstellingen, muziekinstallatie, cadeaus
• eerste en tweede communiefeest, feest van de vrijzinnige jeugd, lentefeest, Suikerfeest
• portefeuille
• kapper
• zakgeld
• GSM voor kind, telefoonkosten GSM, mp3, Ipod, computerspelletjes
• andere