Beperkt kostenco-ouderschap

Een kostenco-ouderschap is dikwijls beperkt tot de buitengewone gezamenlijke kosten.

 

• Beide ouders betalen elk afzonderlijk aparte kosten met eigen geld
• Eén ouder beheert en betaalt de gezamenlijke gewone kosten met kindergeld, studiebeurs en bijdrage van beide ouders. Deze ouder heeft het kind fiscaal ten laste. De andere ouder betaalt onderhoudsgeld voor het kind.
• De ouders beheren en betalen samen de buitengewone gezamenlijke kosten met extra bijdragen van beide ouders, eventueel via een kindrekening of een spaarrekening. De ouder die onderhoudsgeld betaalt, kan extra kosten betalen met extra onderhoudsgeld (met belastingvoordeel).