Gevolgen van fiscaal co-ouderschap

Gevolgen voor de ouder die het kind niet fiscaal ten laste heeft

 

Voordelen

 

• Deze ouder krijgt 50% van de verhoging van de belastingvrije som voor kind ten laste.
• Deze ouder krijgt (net zoals de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft) 100% van de bijkomende belastingvrije som voor alleenstaanden van 870 euro (te indexeren, 1.550 euro voor aanslagjaar 2018 / inkomsten 2017) op voorwaarde dat hij of zij belast wordt als alleenstaande, m.a.w. niet hertrouwd is en niet opnieuw wettelijk samenwonend is (in het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning wordt men wel nog als alleenstaande belast).
• Deze ouder (evenals de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft) krijgt 50% van de forfaitaire belastingvrije som van 325 euro (te indexeren, 580 euro voor aanslagjaar 2018 / inkomsten 2017) voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor hij of zij geen belastingvermindering voor kinderopvang vraagt.
• Deze ouder (evenals de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft) kan 100% van de kosten (beperkt tot 11,20 euro per opvangdag) voor kinderopvang in mindering brengen die hij of zij effectief betaalt voor zijn kind jonger dan 12 jaar, mits voldaan is aan alle andere voorwaarden inzake de belastingvermindering voor kinderopvang.

 

Nadeel

 

De ouder die het kind niet fiscaal ten laste heeft, mag de onderhoudsbijdrage die hij of zij voor dit kind betaalt niet aftrekken van zijn of haar netto-belastbaar inkomen.

 

Gevolgen voor de ouder die het kind fiscaal ten laste heeft

 

De ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, ontvangt geen 100% maar slechts 50% van de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste.