Fiscaal co-ouderschap of onderhoudsgeld?

Welke regeling brengt voor u beiden samen in totaal het meeste belastingvoordeel? Het belastingvoordeel door de betaling van onderhoudsgeld is dikwijls interessanter dan fiscaal co-ouderschap. Het loont de moeite de voordelen en nadelen met een belastingberekeningsprogramma of met een specialist af te wegen.

 

• Als beide ouders als alleenstaande belast worden (m.a.w. niet hertrouwd en niet opnieuw wettelijk samenwonend zijn) en er is één kind of er zijn twee kinderen, dan kan het interessant zijn om voor fiscaal co-ouderschap te kiezen. Vanaf drie kinderen kan fiscaal co-ouderschap nadeliger zijn dan alle kinderen ten laste laten bij één van de alleenstaande ouders.
• Als slechts één van beide ouders belast wordt als alleenstaande en de andere als gehuwde, dan kan fiscaal co-ouderschap nadeliger zijn dan alle kinderen ten laste laten bij de alleenstaande ouder.
• Als beide ouders belast worden als gehuwd, dan kan fiscaal co-ouderschap neutraal zijn bij één kind, maar nadelig vanaf twee kinderen.

 

U kiest voor fiscaal co-ouderschap? Houd dan rekening met gezamenlijke kosten die ook bij verblijfsco-ouderschap van belang kunnen zijn. Rechters die verblijfsco-ouderschap uitspreken, kennen soms geen (nochtans fiscaal interessant) onderhoudsgeld toe. Gezamenlijke kosten kunnen worden betaald met onderhoudsgeld.

 

'Iedereen betaalt alles apart' is een regeling die goed kan werken. Ouders met een hoog inkomen bijvoorbeeld kunnen alles dubbel kopen. De meeste ouders kunnen dat niet. En iedereen heeft kosten die in elk geval eenmalig door één ouder moeten betaald worden, bijvoorbeeld een tandenbeugel. Door welke ouder en met welk geld? Verblijfsco-ouderschap met fiscaal co-ouderschap zonder onderhoudsgeld biedt op deze vraag geen antwoord.