Eén ouder beheert de kosten

Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste
 
1. Moeder/vader heeft het kind fiscaal ten laste. Het officiële adres van het kind is bij moeder/vader. Moeder/vader ontvangt en behoudt alle voordelen door een kind fiscaal ten laste te hebben; onder andere het belastingvoordeel.
 
2. Het kind is ingeschreven in de ziekteverzekering van moeder/vader.
 
3. Het kind is ingeschreven in de meest voordelige hospitalisatieverzekering. Voor jaar is dat de hospitalisatieverzekering van vader/moeder.
 
Moeder/vader ontvangt het kindergeld en de studiebeurs
 
4. Vader opent het recht op kinderbijslag. Moeder ontvangt de kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds stort de kinderbijslag op een rekening van moeder.
 
5. Vader ontvangt de kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds stort de kinderbijslag op een rekening van vader. (Deze regeling kan enkel als vader het gezag alleen uitoefent en/of het officiële adres van het kind bij vader is.)
 
6. Als beide ouders werknemer zijn, dan opent de ouder die recht heeft op het grootste bedrag, de kinderbijslag. Als een ouder voldoet aan de voorwaarden voor verhoogde kinderbijslag (door werkloosheid of invaliditeit), terwijl de andere ouder voorrang heeft op het recht tot openen, dan doet de voorrangsgerechtigde ouder afstand van zijn voorrangsrecht. Deze ouder zal hiervoor dan een schriftelijke toestemming geven.
 
7. Zolang het kind minderjarig is, stort de afdeling studietoelagen de studietoelage op een rekening van moeder/vader.
 
8. Zodra het kind meerderjarig is, stort de afdeling studietoelagen de studietoelage op een rekening op naam van het kind. Moeder/vader vraagt het kind dit bedrag over te schrijven op een rekening van moeder/vader. (of Vanaf dan beheren moeder/vader en het kind samen de studietoelage. of Vanaf dan beheert het kind de studietoelage alleen.) Met het geld van de studietoelage betaalt moeder/vader (of betalen moeder/vader en het kind of betaalt het kind) de volgende uitgaven: opsomming.
 
Hoe beheert moeder/vader alle gezamenlijke kosten? Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone en buitengewone gezamenlijke kosten. Welke kosten betaalt moeder/vader met het beschikbare geld?
 
9. Moeder/vader betaalt alle gezamenlijke kosten (kosten voor hogere studies inbegrepen) met: kinderbijslag, het belastingvoordeel in haar/zijn personenbelasting door kind fiscaal ten laste, een eventuele studietoelage, een eigen bijdrage in onderhoud en onderhoudsgeld van vader/moeder.
 
10. Moeder/vader betaalt met de kinderbijslag de volgende kosten: beschrijving.
 
11. Moeder/vader betaalt alle gewone gezamenlijke kosten met de kinderbijslag en een eventuele studietoelage. Moeder/vader betaalt de buitengewone gezamenlijke kosten met een eigen bijdrage in onderhoud en met het onderhoudsgeld betaald door vader/moeder.
 
12. (hoofdverblijf bij moeder/vader) De aparte kosten die voor moeder/vader hoger liggen dan voor vader/moeder (gezien het kind hoofdverblijf heeft bij moeder/vader); namelijk eten en drinken en andere, betaalt moeder/vader met het geld dat moeder/vader voor het kind beschikbaar heeft, o.a. met de kinderbijslag.
 
13. Op eenvoudig verzoek van vader/moeder, noteert moeder/vader gedurende 3 maanden alle gezamenlijke uitgaven voor het kind. De ouders bespreken deze uitgaven op de oudervergaderingen.
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone en buitengewone gezamenlijke kosten. Vader/moeder betaalt extra onderhoudsgeld voor buitengewone gezamenlijke kosten
 
14. Beide ouders dragen elk de helft van de gewone en de buitengewone gezamenlijke kosten.
 
15. Moeder/vader betaalt de gewone gezamenlijke kosten met: kinderbijslag, het belastingvoordeel in haar/zijn personenbelasting door kind fiscaal ten laste, een eventuele studietoelage, een eigen bijdrage in onderhoud en het maandelijkse onderhoudsgeld van vader/moeder. Moeder/vader betaalt de buitengewone gezamenlijke kosten met een eigen bijdrage in onderhoud en een extra bedrag voor onderhoudsgeld van vader/moeder. De ouders dragen en betalen elk de helft van deze buitengewone gezamenlijke kosten.
 
16. De ouders dragen elk de helft van de buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies). Moeder/vader betaalt haar/zijn bijdrage met het voor hem (haar) beschikbare geld voor het kind. Vader/moeder betaalt zijn/haar bijdrage aan buitengewone gezamenlijke kosten in de vorm van een jaarlijks extra bedrag euro aan onderhoudsgeld dat vader/moeder samen met het bedrag aan onderhoudsgeld in januari overschrijft op de rekening van moeder/vader met vermelding: 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kost'.
 
17. Vader/moeder betaalt zijn/haar bijdrage aan een buitengewone gezamenlijke kost binnen de maand die volgt op de aankoop(beslissing). Vader/moeder stort zijn/haar bijdrage op de rekening nummer van moeder/vader met vermelding: 'onderhoudsgeld verhoogd door extra noodzakelijke kost'.
 
18. (De ouders beslissen samen over de noodzaak van een grote buitengewone gezamenlijke kost) Moeder/vader kan buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies) pas betalen na voorafgaand overleg met en akkoord van vader/moeder. Zonder voorafgaand akkoord, zijn deze kosten achteraf niet terugvorderbaar, met uitzondering van dringende medische kosten waarbij voorafgaand overleg onmogelijk was. Deze kosten zijn op voorlegging van factuur terugvorderbaar.
 
19. De ouders dragen de buitengewone gezamenlijke kosten (o.a. de kosten voor hogere studies) in verhouding tot hun inkomen. Op datum is deze verhouding: vader/moeder 1/4de en moeder/vader 3/4de. De ouders maken jaarlijks op de oudervergadering van december een eindafrekening.
 
Vader/moeder kan gezamenlijke uitgaven doen
 
20. Op eenvoudig verzoek van vader/moeder, kan ook vader/moeder, mits voorafgaand overleg met moeder/vader, gezamenlijke kosten betalen. Moeder/vader bepaalt op voorhand het maximumbedrag dat moeder/vader zal terugbetalen. Vader/moeder kan bijvoorbeeld met het kind gaan winkelen en noodzakelijke kleren voor het kind kopen. Op de eerstkomende oudervergadering toont vader/moeder het bewijs van betaling en betaalt moeder/vader de kost aan vader/moeder terug. (of Vader/moeder schiet dit geld voor.) Moeder/vader gebruikt hiervoor het geld dat moeder/vader voor het kind beschikbaar heeft.
 
21. Vader/moeder kan regelmatig kleren kopen voor het kind. Vader/moeder overlegt eerst met moeder/vader over de noodzaak van de aankoop. Bij akkoord bepaalt moeder/vader een maximumbedrag dat moeder/vader zal terugbetalen aan vader/moeder. Na de aankoop geeft vader/moeder aan moeder/vader het bewijs van betaling en betaalt moeder/vader het bedrag terug aan vader/moeder.
 
22. Op elke bijeenkomst beslissen de ouders of vader/moeder, voor het kind, bepaalde noodzakelijke kleding zal kopen voor gebruik tijdens verblijf van het kind bij vader/moeder; bijvoorbeeld kousen, pyjama, ondergoed, pantoffels. Moeder/vader geeft vader/moeder hiervoor een afgesproken bedrag euro. Moeder/vader gebruikt hiervoor het geld dat moeder/vader voor het kind beschikbaar heeft.
 
23. Als vader/moeder, na overleg met en (schriftelijk) akkoord van moeder/vader, voor het kind kleren koopt en als vader/moeder aan moeder/vader het bewijs van het bedrag toont, dan kan vader/moeder dit bedrag in de maand na de aankoop aftrekken van het maandelijks onderhoudsgeld (meestal fiscaal niet interessant).
 
24. Op elke bijeenkomst geeft moeder/vader aan vader/moeder bedrag euro voor alle vervoerkosten voor de overgangen (tot de volgende oudervergadering). Moeder/vader gebruikt hiervoor het geld dat moeder/vader voor het kind beschikbaar heeft.
 
25. Op elke oudervergadering van december leggen de ouders het bedrag voor zakgeld vast. Moeder/vader geeft op bijeenkomst aan vader/moeder de helft van het zakgeld (tot de volgende oudervergadering). Moeder/vader gebruikt hiervoor het geld dat moeder/vader voor het kind beschikbaar heeft.