Wat zijn aparte kosten?

Elke ouder beheert aparte kosten.

 

1. Aparte kosten zijn...

 

2. Elke ouder betaalt met eigen inkomen de aparte kosten wanneer het kind bij hem/haar verblijft.

 

3. (verblijfsco-ouderschap) De ouders geven de verblijfsregeling aan de schooldirectie. Zij vragen de schooldirectie om de rekeningen van de schoolmaaltijden en de naschoolse opvang te sturen naar de ouder bij wie het kind in die periode verblijft. Als dit voor de school niet mogelijk is, dan stuurt de school de rekeningen naar moeder/vader. Moeder/vader betaalt aan de school. Vader/moeder betaalt hoe en wanneer de helft aan moeder/vader.

 

4. Vader/moeder betaalt met eigen inkomen de vervoerkosten van de overgangen van de ene ouder naar de andere.