Wat zijn gezamenlijke kosten?

1. Gewone gezamenlijke kosten zijn:

 

2. De ouders schatten op datum de jaarlijkse gezamenlijke kosten voor kind 1 op bedrag euro, en voor kind 2 op bedrag euro.

 

3. Buitengewone gezamenlijke kosten zijn (eenmalige, noodzakelijke kosten boven bedrag euro, bedrag euro jaarlijks in januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, bijvoorbeeld):

 

4. Moeder betaalt bepaalde buitengewone gezamenlijke kosten pas na voorafgaand akkoord van vader. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord zijn deze kosten achteraf niet terugvorderbaar. Over de volgende kosten kan moeder zelf beslissen (zonder voorafgaand akkoord): dringende medische kosten, en studiegebonden kosten voor hogere studies met uitzondering van kot, studiereizen, studiebezoeken, stage, eindwerk, deelname aan internationale uitwisselingsprogramma's (waarvoor wel het akkoord van vader nodig is). Bij conflict over de noodzaak van een buitengewone kost raadplegen de ouders een ouderschapsbemiddelaar.