Een spaarrekening

Wat komt op de spaar/studierekening?

 

1. De ouders sparen samen op een spaarrekening nummer op naam van beide ouders (of van moeder/vader of van het kind). (Ouders kunnen een spaarrekening openen op naam van hun minderjarig kind. De machtiging van de vrederechter is nodig voor afhaling van geld van een spaarrekening op naam van een minderjarig kind. Vanaf 18 jaar beheert het kind zelf een rekening op eigen naam. Het minderjarig niet-ontvoogd kind kan zelf vanaf 16 jaar maximaal 125 euro per maand van deze rekening afhalen, maar een ouder kan zich als wettelijke vertegenwoordiger tegen deze afhaling verzetten.)

 

2. Moeder/vader stort maandelijks bedrag euro op deze rekening. Moeder/vader gebruikt hiervoor bedrag euro aan ontvangen (fiscaal aftrekbaar) onderhoudsgeld betaald door vader/moeder, en bedrag euro aan eigen (niet fiscaal aftrekbare) bijdrage in onderhoud.

 

3. De ouders zullen beiden sparen naar vermogen. In elk geval storten de ouders op de spaarrekening de bedragen die het kind persoonlijk ontvangt ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag of Nieuwjaar.

 

4. De ouders storten jaarlijks op de spaarrekening een gedeelte van hun vakantiegeld en eindejaarspremie. De ouder die meer dan bedrag euro vakantiegeld en meer dan bedrag euro eindejaarspremie ontvangt, stort jaarlijks van dit geld bedrag euro op de kindspaarrekening. Als een ouder als zelfstandige werkt, dan stort hij/zij hetzelfde bedrag als de andere ouder. Vader/moeder stort dit bedrag als fiscaal aftrekbaar onderhoudsgeld voor het kind. Moeder/vader stort dit bedrag als niet fiscaal aftrekbare onderhoudsbijdrage.

 

5. De ouders storten elk maandelijks bedrag euro op de spaarrekening.

 

6. Via een vaste overschrijvingsopdracht wordt elke 1ste dag van de maand bedrag euro overgeschreven van de kindrekening naar de spaarrekening van het kind nummer.

 

7. De ouders zetten het geld op de spaarrekening vast tot één maand vóór de 18de verjaardag van het kind, namelijk februari 2018.

 

8. De ouders hebben een studierekening nummer op naam van beide ouders geopend. Op deze rekening wordt gestort: beschrijving. De intresten komen op de studierekening. De ouders betalen elk de helft van een eventueel tekort op deze rekening.

 

Wie betaalt hoe welke kosten met de spaarrekening?

 

9. De ouders beheren samen de studierekening. Hun beider handtekeningen zijn nodig om geld af te halen. Beide ouders betalen als volgt met geld van de studierekening de hogere studies van het kind: regeling.

 

10. Zodra het kind 18 jaar is, betaalt moeder/vader met geld van de studierekening de volgende noodzakelijke studiekosten van het kind: beschrijving. Moeder/vader stelt de kosten voor aan vader/moeder. Moeder/vader kan slechts geld afhalen van de studierekening, nadat vader/moeder schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

11. De ouders openen de studierekening tegelijkertijd met de kindrekening. Op de laatste dag van elke maand wordt een eventueel bedrag euro boven bedrag euro (bedrag jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen) van de kindrekening overgeschreven op de studierekening. Moeder/vader stort een eventuele studietoelage binnen de maand na ontvangst op deze rekening.

 

12. De regeling voor de betaling van de studiekosten met geld van de studierekening begint vanaf de maand waarin het kind in het middelbaar onderwijs start en loopt tot en met de maand waarin het kind een passende opleiding (middelbaar of bachelor of master) beëindigt.

 

Saldo van de spaar/studierekening: zie saldo van de kindrekening