Wat wil u?

Wil u
• een vriendschappelijke omgang behouden
• vermijden dat vrienden partij moeten kiezen
• zo weinig mogelijk met elkaar te maken hebben
• het huis inkopen zodat de kinderen er kunnen blijven wonen
• zo weinig mogelijk geld verliezen door de scheiding
• snel een regeling
• dat het conflict niet groter wordt
• een voor beiden fiscaal interessante kostenregeling voor uw kind
• elkaar niet beschuldigen
• een gelijkwaardige invloed hebben op de beslissingen
• vermijden dat een van u zichzelf als de verliezer bekijkt
• ook tien jaar na de scheiding, allebei nog steeds tevreden zijn met de beslissingen
• discreet regelen
• de goede herinneringen aan uw partnerrelatie niet verliezen
• geen slepende pijn overhouden
• uw kwaadheid tonen
• zelf het tempo van het regelingstraject bepalen
• financieel onafhankelijk zijn van elkaar
• niet rechtstreeks overleggen
• dat iemand met ervaring in uw plaats beslissingen neemt
• veel tijd nemen om weloverwogen te beslissen
•...