Nadelen van wapengebruik

In onderhandelingen vanuit standpunten worden veel wapens gebruikt, bijvoorbeeld het chantagewapen. In een scheidingssituatie kunnen ouders of hun advocaten elkaar chanteren met daadwerkelijke of voorspelde rechtspraak. Ze kunnen dreigen met een gerechtelijke procedure. Als jij niet akkoord gaat met mijn standpunt, dan start ik een gerechtelijke procedure en dan zal de rechter mij gelijk geven. Chantage is niet bevorderlijk voor een open verkenning van wederzijdse wensen. Halsstarrig vasthouden aan wet en rechtspraak riskeert blindheid voor creatieve oplossingen.

 

Ook persoonlijke machtsposities worden gebruikt. Ik heb vroeger alles met betrekking tot de kinderen alleen geregeld. Ik weet het best wat in het belang is van ons kind. Daarom eis ik hoofdverblijf bij mij. U kan elkaar ook treffen met persoonlijke wapens, zoals spotten, belachelijk maken, huilen, ziek melden, kinderachtig maken, schreeuwen, verwijten, onderbreken, negeren, extreem maken van een mening, argumenteren, verwijten, bedreigen, de ander op een negatieve manier beschrijven, jezelf op een minachtende manier omschrijven, weglopen, dichtklappen... Ook kritiek werkt meestal als een wapen dat wantrouwen vergroot. (Elkaar kritiek geven kan ook een manier zijn om elkaar te ondersteunen. Kritiek is eigenlijk een vraag naar verandering.)

 

Een machtspositie gebruiken, is voor onderhandelaars die een voor beide partijen bevredigende oplossing zoeken, geen doelmatige onderhandelingstechniek. Iemand die een machtspositie gebruikt, bereikt daardoor niet vanzelfsprekend dat hij meer invloed heeft dan de ander. Machtsuitoefening kan veel ongewenste, onbedoelde effecten veroorzaken. Denken in termen van macht heeft als effect dat de ander ook zo zal denken en doen. Machtsuitoefening doet het conflict escaleren. Machtsmisbruik nodigt uit tot niet-samenwerking.

 

Machtsmisbruik belet niet alleen doelmatig, maar bovendien ook gelijkwaardig onderhandelen. De ander voelt zich meestal gekwetst en ziet zichzelf als verliezer. Deze beleving kan een jarenlange verbittering en vijandige relatie meebrengen. Machtsmisbruik vertroebelt het zakelijk regelen tussen ouders die uiteengaan. Wapengebruik houdt conflicten in stand. Er komt misschien wel een regeling, maar het conflict is niet echt opgelost, integendeel. Vechtend onderhandelen vergroot conflict.

 

Wapens zijn niet nuttig om te komen tot overleg, goed contact en begrip voor elkaar. De ander voelt zich aangevallen op zijn mening. Wapens versterken de tegenstellingen en verstrakken de standpunten. Wapens zijn niet effectief om te komen tot begrip, overleg en overeenstemming.