Onderhandelen vanuit bekommernissen

De creatieve onderhandelingsmethode vertrekt van de verenigbare bezorgdheden en wensen van beide onderhandelaars. Bij deze methode moet u uw eigen standpunt loslaten. Uw standpunt, uw enige beste oplossing heeft het nadeel dat uw onderhandelingspartner deze oplossing verwerpt. Bestaat er geen andere oplossing die u even goed vindt en die uw partner aanvaardt? Hoe vindt u deze oplossing?
 
Vergeet alles over oplossingen. Zoek niet onmiddellijk naar een oplossing. Vergeet vooral uw eigen enige beste oplossing. Zoek eerst een antwoord op de volgende vragen. Wat wil ik eigenlijk? Wat vrees ik? Wat wens ik? Wat vind ik echt belangrijk? Wat wil mijn onderhandelingspartner eigenlijk? Wat vreest hij? Wat wenst hij? Wat vindt hij echt belangrijk?
 
Denk pas daarna terug aan oplossingen. Zoek een nieuwe creatieve oplossing die én tegemoet komt aan uw fundamentele wensen én aanvaardbaar is voor uw onderhandelingspartner. Een oplossing die aanvaardbaar is voor uw partner, is een oplossing die tegemoet komt aan zijn bekommernissen. Bestaat er een oplossing die uw beider wensen vervult?
 
U verkent en bespreekt elkaars bekommernissen, die voordien onzichtbaar en onbekend waren. U verbreedt de gespreksbasis. U schept een zo breed mogelijke voedingsbasis, van waaruit u later oplossingen kunt putten. U maakt de taart groter, vóór u de taart verdeelt.
 
Als u de tijd neemt om uw wensen te verkennen, dan blijken nieuwe creatieve oplossingen mogelijk. Uw twee tegengestelde of onverzoenbare standpunten blijken dikwijls gedreven door gemeenschappelijke of verzoenbare wensen. Deze verzoenbare wensen vormen een basis voor nieuwe oplossingen. Een wens kan op verschillende manieren ingevuld worden. Vele wegen leiden naar Rome. U zoekt een bevredigende oplossing voor een gemeenschappelijk probleem, waarbij niemand moet opgeven wat echt belangrijk is.
 
Onverzoenbare wensen zijn niet bruikbaar voor onderhandelingen. U zoekt gemeenschappelijke of elkaar aanvullende wensen. Verschillende wensen die met elkaar kunnen vervlochten worden, zijn een basis voor een bevredigende oplossing.
 
De methode die vertrekt vanuit bekommernissen (bezorgdheden en wensen) bestaat uit de volgende acties: Standpunten loslaten, Zoeken naar bezorgdheden, Bezorgdheden vertalen in wensen, Zoeken naar oplossingen die wensen vervullen.
 
Alleen de buitenkant heeft invloed. Onzichtbare goede bedoelingen hebben geen invloed. Toon dat u bereid bent om rekening te houden met de bekommernissen van de andere ouder. Dit betekent niet dat er tekort wordt gedaan aan uw eigen wensen. U laat een tijd uw standpunt los, niet uw fundamentele betrachtingen. Uw eigen oplossing blijft een mogelijke oplossing. Een gedachtesprong van Mijn oplossing is de enige beste oplossing naar Mijn oplossing is één mogelijke goede oplossing kan iedereen vooruit helpen.
 
Laat men een boom waaraan men zich krampachtig vastklampt los om ernaast te gaan staan, dan is die boom niet weg. Kijkt men rond, dan ziet men zijn boom als een boom tussen alle andere. Men kan onderzoeken wat het bos nog meer te bieden heeft aan bomen. Zo kijkt men ook eens naar de boom van zijn medeonderhandelaar, zonder paniek. Men bestudeert hem grondig. Het is duidelijk dat men die boom in zijn huidige vorm verwerpt. Men kan wel ontdekken wat de onderhandelingspartner ertoe dreef om deze boom te kiezen. Terwijl men de boom afwijst als onaanvaardbaar, kan men toch de achterliggende bekommernissen begrijpen.