Hoe een nieuwe regeling laten bekrachtigen?

Ouders kunnen aan een notaris vragen hun nieuw ouderschapsplan om te zetten in een notariële akte. Dan wordt het plan uitvoerbaar en zijn de regelingen afdwingbaar.


Als ouders zelf een ouderschapsplan hebben gemaakt, los van een gerechtelijke procedure, dan zijn sommige familierechters ook bereid dit plan te bekrachtigen. Zie Rollen van een rechter. De familierechter beschrijft het plan in een akkoordvonnis. Een vonnis is afdwingbaar. De ouders kunnen elkaar dwingen de regelingen in hun plan, omgezet in een vonnis, uit te voeren.


Ouderschapsplannen die tot stand zijn gekomen na vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling via een erkend bemiddelaar, kunnen alleszins door de familierechtbank worden gehomologeerd. De enige voorwaarde voor deze bekrachtiging is dat de regelingen niet strijdig zijn met de belangen van de minderjarige kinderen.