Een bemiddelaar geeft informatie

Home > Informatie      

Wat moet u weten om zelf weloverwogen beslissingen te nemen? U hebt informatie nodig over trajecten, mogelijke rechtspraak, financiële regelingen, leningen, verzekeringen, belastingen, kindergeld, uitkeringen, onroerend goed (huis), creatieve oplossingen, administratie...


Een bemiddelaar vertaalt algemene informatie naar uw persoonlijke situatie. Wat is mogelijke rechtspraak over een bepaalde familiezaak in uw omstandigheden? Hoe werkt uw pensioenregeling? Wat is voor u de meest interessante belastingregeling? De bemiddelaar zorgt ervoor dat u beiden de informatie goed begrijpt zodat u er zelf mee aan de slag kunt.


Afhankelijk van zijn beroepsachtergrond kan een bemiddelaar zelf gespecialiseerde informatie geven. Geen enkele bemiddelaar is op alle terreinen deskundig. Bemiddelaars verwijzen voor specifieke informatie naar een specialist. Zij maken dan met u een vragenlijst die u kan meenemen naar bijvoorbeeld een fiscalist of de maatschappelijk werker van een sociale dienst of een boekhouder.


'Informatie geven' mag niet verward mag worden met 'overtuigen'. De bemiddelaar probeert u niet te overtuigen van de beste regeling. Er is geen regeling die voor iedereen best is. Wat is voor u de beste regeling? Om dat te kunnen beslissen heeft u informatie nodig. Informatie over mogelijke regelingen. Een bemiddelaar moet geduldig, eenvoudig en duidelijk uitleg geven. Anders kan u niet zelf goed geïnformeerd en weloverwogen beslissen.


Een bemiddelaar geeft u niet vrijblijvend informatie. Hij dient oog te hebben voor wat informatie met u doet. En wat u met de informatie doet. U kan immers schrikken als u informatie krijgt. Misschien ondermijnt de informatie uw standpunt en/of versterkt de informatie het standpunt van uw ex. Misschien denkt u dat de bemiddelaar door de informatie die hij geeft, partij trekt voor uw ex. Informatie kan ook extra spanningen tussen u beiden oproepen.


Daarom zal een bemiddelaar u misschien niet onmiddellijk alle antwoorden geven op al uw vragen. Hij geeft u niet zoveel informatie ineens dat u overrompeld bent. Hij zal u stap voor stap informeren waardoor u de informatie kunt laten bezinken en zonder paniek kunt hanteren. Soms wacht een bemiddelaar om u informatie te geven op een bijeenkomst met u beiden. Dan kan hij tussenbeide komen als hij merkt dat de informatie uw omgang bemoeilijkt.