Een bemiddelaar helpt u doelmatig onderhandelen

Home > Informatie      

Een bemiddelaar onderhandelt niet zelf. U houdt de inhoud van uw onderhandelingen en de inhoud van uw beslissingen in eigen handen. Een bemiddelaar beheert andermans onderhandelingen. U geeft de onderhandelingsprocedure in handen van de bemiddelaar.


Een bemiddelaar structureert de inhoud van uw onderhandelingen. Hij zorgt ervoor dat u niet ontspoort. Hij helpt u vastgeroeste standpunten los te laten, bezorgdheden en wensen breed te verkennen en creatieve oplossingen te zoeken. Hij helpt u zakelijk te regelen. Hij zet uw toekomst naast uw geschiedenis, uw zaken naast uw emoties, uw ouder-zijn naast uw ex-partner-zijn.


Een bemiddelaar is vooral begaan met de manier waarop u communiceert en onderhandelt. Hij let op de manier waarop u praat. Hij voert enkele regels in. U moet niet goed kunnen praten en overleggen. Iedereen is 'bemiddelbaar'. De bemiddelaar moet de omstandigheden scheppen waarin u kan onderhandelen. Hij kan enkele aparte gesprekken voorstellen om emoties wat te laten zakken. Dan verlopen de onderhandelingen enige tijd met de bemiddelaar als go-between.


Als mensen emotioneel zijn, zeggen ze soms kwetsende dingen. Dat gebeurt ook tijdens een bemiddeling. Een bemiddelaar probeert een pingpongmatch met verwijten over en weer in de kiem te smoren. Hij let op wat u letterlijk tegen elkaar zegt. En hij let op wat u tussen de regels over elkaar zegt. Hij helpt u uw wensen zodanig te verwoorden dat uw onderhandelingspartner kan luisteren. Sommige bemiddelaars voeren bijvoorbeeld volgende regels in:


De bemiddelaar komt tussenbeide als hij vreest dat u zich gekwetst voelt of als hij merkt dat een hoogoplopende discussie u niet helpt. U uit geen rechtstreekse kritiek, wel vragen naar verandering. Geen gedachtelezen. U onderbreekt elkaar niet ongepast. Slechts één persoon heeft het woord.


Een bemiddelaar dient eerst vertrouwen op te bouwen. Dan pas kan hij verwachten dat u zijn voorstel om bepaalde regels toe te passen, aanvaardt. Een bemiddelaar moet provoceren én zorgzaam zijn. Wat heb ik als bemiddelaar niet goed gedaan? Waarin heb ik mij vergist? Wat heb ik over het hoofd gezien?


Bemiddelaars werken met verschillende onderhandelingsmethodes. Vraag uw bemiddelaar welke methode hij gebruikt. Sommige bemiddelaars werken met de compromismethode waarbij u beiden een stukje van uw standpunt afgeeft zoals in ruilhandel. De meeste bemiddelaars helpen onderhandelen vanuit bekommernissen. Ze voeren volgende regels in:


Eerst voorbereidende onderhandelingen over hoe scheiden en hoe onderhandelen. Dan pas onderhandelingen over goederen en ouderschap. Eerst verkennen van bekommernissen. Dan pas zoeken naar regelingen. De onderhandelaars lossen hun standpunt. Zij zetten hun meningen gelijkwaardig naast elkaar. Zij zoeken gemeenschappelijke bezorgdheden en wensen. Zij brainstormen zelf over regelingen. Zij laten wapens vallen.