Een bemiddelaar helpt op gelijke voet onderhandelen

Home > Informatie      

Een bemiddelaar moet met evenveel inzet voor u beiden werken. Hij toont dat hij u beiden wil begrijpen en steunen. Hij trekt geen partij. Hij luistert met evenveel betrokkenheid naar de meningen en bekommernissen van u beiden. Een bemiddelaar schept gespreksruimte voor u beiden.


'Gelijkwaardige gespreksruimte' is niet noodzakelijk 'gelijke gespreksruimte'. Belangrijk is dat de wensen van u beiden even duidelijk en uitgebreid op de onderhandelingstafel komen en dat u zich beiden even goed gehoord voelt. U onderhandelt op gelijke voet. De visie van de ene mag niet zwaarder wegen dan die van de andere. De bemiddelaar zet uw meningen naast elkaar, als even waardevol en belangrijk. Hij toont afwisselend betrokkenheid, soms meer voor de ene, soms meer voor de andere.


Bestaan er machtsverschillen tussen u beiden? Heeft een van u beiden een juridische machtspositie? Is de kans groot dat een rechter het standpunt van een van u beiden zou volgen?


Zou een rechter de ene gelijk en de andere ongelijk geven? Of misschien denkt de eerste beslisser uit schuldgevoel dat hij minder rechten heeft? Er bestaan ook machtsverschillen tussen mannen en vrouwen, en tussen moeders en vaders. Een bemiddelaar kan een machtspositie niet uitschakelen. Hij kan het verschil zichtbaar en hanteerbaar maken. Chantage kan hij niet toelaten. Een bemiddelaar installeert zoveel mogelijk evenwicht.


Veel bemiddelaars starten het liefst met een eerste gezamenlijk gesprek. Op die manier tonen ze duidelijk dat zij gelijkwaardig willen werken en geen partij willen trekken.