Wat is een bemiddelaar niet?

Home > Informatie      

Een bemiddelaar helpt mensen omgaan met verschil, met onenigheid. Hij helpt mensen zelf onderhandelen en zelf beslissen. Een bemiddelaar is geen therapeut, geen notaris, geen advocaat en geen rechter.


Een bemiddelaar is geen therapeut. Als u liever niet onderhandelt over goederen of ouderschap maar eigenlijk wil praten over uw partnerrelatie, dan is relatietherapie meer aangewezen dan bemiddeling. Een relatietherapeut kan u helpen denken en praten over samenblijven of scheiden. Als u zich zorgen maakt over het welbevinden van uw kind, kan u beroep doen op ouderschapstherapie. Een ouderschapstherapeut ondersteunt uw ouderschap. Een bemiddelaar helpt onderhandelen. Een therapeut helpt praten.


Een bemiddelaar is geen notaris. Verwacht niet dat de bemiddelaar snel beoordeelt wat de beste regeling is. Een bemiddelaar vraagt zich niet af wat hij de beste regeling vindt. Een bemiddelaar zegt niet: Dit is de beste verblijfsregeling of: Dit is een redelijk bedrag voor onderhoudsgeld. Hij geeft u informatie zodat u zelf kan beslissen welke voor u de beste regeling is. Een bemiddelaar geeft geen advies. In rollen van een notaris staat wat een notaris doet. Een notaris kan u advies geven.


Een bemiddelaar is geen advocaat. Een bemiddelaar vecht niet voor de belangen van één partij. Een bemiddelaar mag geen voorkeur of extra sympathie voor de een of de ander tonen. Hij werkt voor u beiden evengoed. Verwacht niet dat de bemiddelaar vooral uw wensen probeert te begrijpen en u zal gelijk geven. Verwacht niet dat de bemiddelaar de ander zal overtuigen van uw 'vanzelfsprekend meest redelijke' standpunt. Een bemiddelaar mag geen partij trekken. Een bemiddelaar onderhandelt niet in uw plaats. Wanneer bemiddeling niet leidt tot een overeenkomst, dan schrijft de bemiddelaar geen verslag voor een advocaat. In rollen van een advocaat staat wat een advocaat doet. Een advocaat moet partij trekken. Een advocaat kan in uw plaats onderhandelen.


Een bemiddelaar is geen rechter. Een bemiddelaar zoekt niet naar de waarheid. Hij vraagt zich niet af wie gelijk heeft of wie het meest gelijk heeft. Een bemiddelaar maakt u los van uw eigen gelijk. Hij doet u stilstaan bij uw bekommernissen. Een bemiddelaar vraagt u: Wat wil u eigenlijk? Een bemiddelaar beslist niet in uw plaats. Een bemiddelaar geeft geen advies aan u en ook niet aan een rechter. Wanneer bemiddeling niet leidt tot een overeenkomst, dan schrijft de bemiddelaar geen beoordelingsverslag voor een rechter. In rollen van een rechter staat wat een rechter doet. Een rechter kan u naar een bemiddelaar verwijzen. Een rechter kan knopen doorhakken.