Werkloosheidsuitkeringen

De regelgeving in verband met werkloosheidsuitkeringen is heel complex en is sterk onderhevig aan wijzigingen.


Uw gezinstoestand beïnvloedt het dagbedrag en eventueel ook de duur van de werkloosheidsuitkeringen.


Indien u alleen woont, maar:


- onderhoudsgeld betaalt op basis van een gerechtelijke beslissing; of
- onderhoudsgeld betaalt op basis van een notariële akte EOT of scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming; of
- onderhoudsgeld betaalt op basis van een notariële akte (buiten een echtscheidingsprocedure) voor uw minderjarig kind of voor uw behoeftig meerderjarig kind; of
- feitelijk gescheiden bent en uw echtgenoot of echtgenote op basis van een gerechtelijke beslissing een ontvangstmachtiging heeft bekomen,
dan beschouwt de RVA u als werknemer met gezinslast.


Wanneer u zich als alleenwonende niet in één van deze situaties bevindt, beschouwt de RVA u als alleenwonende.


Op www.rva.be, de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, vindt u de meest recente informatie over werkloosheidsuitkeringen.