Leefloon

Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) kan leefloon geven, of andere financiële steun. Hoeveel geld u van het OCMW kan ontvangen, hangt van uw gezinstoestand af. Als u onderhoudsgeld voor een kind betaalt, ontvangt u een toelage bij het leefloon of de financiële steun. Dit extra bedrag is 50% van het betaalde onderhoudsgeld, met een maximum van 91,67 euro per maand (1.100 euro per jaar).
 
De website www.mi-is.be is de site van de programmatorische (federale) overheidsdienst (POD) Maatschappelijke integratie. U vindt er informatie over het recht op maatschappelijke integratie, gewaarborgd door OCMW van elke gemeente, waaronder het leefloon.
 
Als u geen inkomen hebt en geen recht hebt op een vervangingsinkomen, kan u via het OCMW een basisinkomen krijgen. Dat heet het leefloon. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kan u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt van het leefloon.
 
Midden 2016 werden de volgende bedragen uitgekeerd;
- 578,27 euro voor een samenwonende die samenleeft met één of meer personen in een gemeenschappelijke huishouding.
- 867,40 euro voor een alleenstaande.
- 1.156,53 euro voor een persoon met gezinslast. U heeft dan minstens één minderjarig ongehuwd kind ten laste.