Pensioen

Er zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in alle wettelijke pensioenstelsels, omdat de betaalbaarheid van de diverse systemen onder grote druk is komen te staan als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.
 
Op de website van de Federale Pensioendienst (FPD) is de meest actuele informatie gebundeld over het wettelijk pensioen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Surf naar www.sfpd.fgov.be.
 
Wanneer uw loopbaan zich heeft ontwikkeld in verschillende sectoren (werknemer - ambtenaar - zelfstandige) dan hebt u waarschijnlijk recht op meerdere afzonderlijke pensioenen. Het is mogelijk dat het pensioenbedrag als werknemer en/of zelfstandige vermindert indien er ook een ambtenarenpensioen is.