Ziekte- of invaliditeitsuitkering

Als u door een ziekte of een ongeval niet langer kan werken en uw beroepsinkomen of werkloosheidsuitkering verliest, hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsongeschiktheid bestaat uit twee periodes. De eerst twaalf maanden vormen de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Nadien begint de periode van invaliditeit.

 

De regelgeving in verband met ziekte- en invaliditeitsuitkeringen is heel complex en is sterk onderhevig aan wijzigingen. De website www.riziv.fgov.be is een site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. U vindt er de meest actuele informatie over geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap en geboorte.