Bemiddeling in familiezaken

Home > Informatie      

Er zijn vijf trajecten om familiezaken te regelen. Bemiddeling in familiezaken ondersteunt het eerste traject: u beslist zelf en u onderhandelt zelf. Een bemiddelaar helpt u doelmatig en op gelijke voet onderhandelen.


Familiezaken zijn goederen en/of ouderschap. Moet u zowel goederen als ouderschap regelen? Eén bemiddelaar in familiezaken raadplegen voor alles, leidt naar een samenhangend totaalplan over goederen en ouderschap.


U kan ook enkel uw goederen of enkel uw ouderschap regelen met de hulp van een bemiddelaar. Goederenbemiddeling en ouderschapsbemiddeling zijn een vorm van bemiddeling in familiezaken. Wat doet een ouderschapsbemiddelaar? U ziet een ouderschapsbemiddelaar aan het werk in het bemiddelingsfilmpje.


Bemiddeling heeft drie principes: U onderhandelt zelf en u neemt zelf beslissingen. U hebt beiden evenveel te zeggen. U begrijpt beiden alle nodige informatie.


Een bemiddeling bestaat uit een reeks bijeenkomsten. Sommige bemiddelaars gebruiken een strak werk- en tijdschema met afgesproken agendapunten. Andere volgen soepel de stijl en het tempo van de onderhandelaars. Een bemiddeling kan 3 of 10 of meer bijeenkomsten omvatten. Meestal duurt een vergadering ongeveer één of anderhalf uur. Bij de start van een bemiddeling door een erkend bemiddelaar, ondertekent u een bemiddelingsprotocol. In dit protocol staan bemiddelingsregels.
De federale bemiddelingscommissie erkent bemiddelaars die een erkende opleiding bemiddeling hebben gevolgd. Bemiddelaar is geen beschermd beroep. Iedereen mag bemiddelaar zijn. Er zijn dus erkende en niet erkende bemiddelaars.


Bemiddeling is er voor iedereen. Iedereen is 'bemiddelbaar'. Het is de verantwoordelijkheid en de taak van de bemiddelaar om een context te maken waarin u zelf kan onderhandelen. Dat lukt niet altijd. Een bemiddelaar kan niet altijd voor iedereen goed werken. U kan de overstap maken van de ene bemiddelaar naar een andere.


Bemiddeling vraagt meestal geduld, verdraagzaamheid en tijd. Bemiddeling is niet het gemakkelijkste traject naar regelingen. Ahtisaari, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 2008, vergeleek zijn werk als bemiddelaar ooit met vissen op zalm. 'Het is zo'n lekkere vis dat je alles moet proberen om hem te vangen, ook al lukt het je uiteindelijk niet.'


Rollen van een bemiddelaar
Hoe start u een bemiddeling?
Eerst 'hoe regelen' dan pas 'wat regelen'
Bemiddeling stap voor stap
Wanneer gaat u naar een bemiddelaar?


Lees meer
Een bemiddelingsbeding
Wie is een erkende bemiddelaar?
Bemiddeling is vertrouwelijk
Kosten van een bemiddelaar
Gerechtelijke bemiddeling
De bemiddelingswetgeving