Een echtscheiding regelen

Home > Informatie      

Als u gehuwd bent en gaat scheiden, moet u (vroeg of laat) uw familiezaken regelen: goederen en ouderschap.


Het is mogelijk dat gehuwden niet langer onder hetzelfde dak wonen, maar dat ze nog geen echtscheidingsprocedure zijn gestart. Het is ook mogelijk dat de echtscheidingsprocedure al begonnen is en loopt, maar dat er nog geen echtscheidingsvonnis is. In beide gevallen leven de (ex-)partners dan 'feitelijk gescheiden'. Vaak wordt vergeten dat de rechten en verplichtingen die bestaan tijdens het huwelijk in die periode blijven voortbestaan. Denk bijvoorbeeld aan de hulpverplichting tussen echtgenoten maar ook aan de getrouwheidsverplichting. Zolang het huwelijk duurt, moeten echtgenoten elkaar de levensstandaard van tijdens het samenleven garanderen en mogen ze niet naar bed gaan met iemand anders dan hun echtgenoot. Tijdens de echtscheidingsprocedure kan de ene echtgenoot dus onderhoudsgeld vragen en verkrijgen van de andere en kan de ontrouwe echtgenoot op overspel worden betrapt.


Voor wie een echtscheiding wenst, zijn er twee echtscheidingsprocedures: EOT en EOO.


Een EOT is een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming. In een EOT moet u samen zelf over alle zaken beslissen. U moet een schriftelijke goederenovereenkomst en een ouderschapsovereenkomst maken vooraleer u de EOT-procedure kan starten. In een EOT bekrachtigt de familierechtbank uw ouderschapsplan zonder dat u dat hoeft te vragen. Een EOT is heel eenvoudig op het vlak van de procedure, maar vereist wel een akkoord over alle gevolgen van de echtscheiding. Dit akkoord moet blijven bestaan tot de uitspraak van het echtscheidingsvonnis.


Een EOO is een Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting van het huwelijk. In een EOO kan u samen zelf over zaken beslissen. Dat is ongetwijfeld ook het beste. Maar u hoeft geen akkoord te hebben over alle gevolgen van de echtscheiding om van de familierechtbank een echtscheidingsvonnis te kunne krijgen. U kan een goederenovereenkomst en/of een ouderschapsovereenkomst maken. In een EOO kan u een rechter vragen om uw overeenkomst(en) te bekrachtigen. In een EOO moet u niet zelf over uw zaken beslissen. U kan de familierechtbank vragen over zaken te beslissen, zowel tijdens de procedure als na echtscheiding. Een EOO is duurder. Er zijn meestal twee advocaten.


EOT
EOO
EOT of EOO?


Lees meer
De echtscheidingswetgeving