Kinderen spreken met woorden

In onderzoek vertellen kinderen dat praten met hun ouders over de scheiding voor hen een grote steun betekent. Kinderen vinden het prettig als zij samen met hun ouders al babbelend betekenis geven aan de gebeurtenissen in hun gezin. Dan zijn ze met hetzelfde bezig. Dan horen ze erbij.
 
Mogen en kunnen spreken over de scheiding vinden kinderen belangrijk. Kunnen zeggen waar ze last van hebben of waarvoor ze bang zijn, helpt hen doorheen de scheiding. Zo merken ze dat hun ouders betrokken zijn met hoe ze zich van 'binnen' voelen. Dat is soms heel anders dan ze 'buiten' tonen. Kinderen waarderen dat hun ouders aanvaarden wat ze voelen, begrijpen wat ze denken, weten wat ze wensen en vrezen.
 
Kinderen willen zich veilig en bemind voelen. Iemand die goed luistert en probeert te begrijpen wat zij ondervinden, ervaren zij als grote steun. Kinderen spreken graag met iemand die hen niet als onmondig kind ziet. Kinderen spreken graag met iemand die begrijpt wat ze zeggen en hoe ze het zeggen.
 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen in een periode van familieverandering hun privacy op prijs stellen. Ze willen hun familieperikelen zoveel mogelijk binnen de familiekring houden. Ze zoeken steun in hun gekend netwerk: hun ouders, hun broer of zus, dichtbij staande familie, vrienden of kennissen. De meeste kinderen hebben liever steun van hun ouders en familie dan van hulpverleners of andere buitenstaanders.
 
Kinderen verkiezen veruit hun ouders als gesprekspartner. Zij willen hun gevoelens van verwarring, angst, verdriet en kwaadheid delen met hun ouders. Dagelijkse conversaties in hun gezinsleven 'tussen de soep en de patatten' betekent voor de kinderen veel. Veel meer dan georganiseerde tussenkomsten van professionele hulpverleners.
 
Als hun ouders geen tijd hebben of minder tijd hebben dan gewoonlijk, zoeken kinderen andere vertrouwenspersonen met wie ze kunnen spreken over wat er rondom en met hen gebeurt. Als de ouders tijdelijk minder beschikbaar zijn omwille van hun eigen bekommernissen, dan helpt praten met een vriend, de ouder van een vriend, de juf of een buur ook.
 
Wat kan u doen zodat uw kind spreekt over de scheiding? Uw kind ondersteunen door te luisteren en te babbelen.
 
Meer
Waarom met woorden spreken?
Als kinderen niet kunnen spreken...