Kinderen tellen mee

Kinderen tellen niet mee in de scheiding


Als onderzoekers kinderen vragen waarom hun ouders scheiden en wat zij daar van vinden, dan herinneren kinderen zich eerder weinig van de scheiding op zich. Ze zoeken wel naar de reden van de scheiding maar ze geven geen uitgebreid verslag van hun gevoelens over de scheiding. Ze hebben immers niet de ervaring dat ze er toe deden in de beslissing om te scheiden.

 

Kinderen tellen mee in de regelingen

 

Helemaal anders liggen de beslissingen over de praktische regelingen. Kinderen vertellen uitgebreid over wat ze denken en voelen rond hun verblijfsregeling. Ze herinneren zich wanneer het was, en vaak ook dat ze in het begin boos en verdrietig waren en dat ze wilden begrijpen waarom ze zo heen en weer moeten. Ze wilden dat hun ouders rekening hielden met wat zij belangrijk vinden. De meeste kinderen hebben het idee dat ze er toe deden in de praktische beslissingen.

 

Kinderen maken het onderscheid tussen beslissen en meetellen in de regelingen. Dat blijkt uit onderzoek. De meeste kinderen willen niet beslissen over de regelingen. Zij vertrouwen erop dat hun ouders goede beslissingen nemen. Maar zij willen wel gehoord worden. Zij willen wel hun mening kunnen geven. Ze willen deelnemen aan het debat over de nieuwe regelingen bij de overgang van één huis naar twee huizen.

 

Hoewel de kinderen de uiteindelijke beslissing over hun verblijf niet mee nemen, waarderen ze toch heel erg dat hun ouders de moeite doen om te verkennen wat zij - de kinderen - denken over de verblijfsregeling. Kinderen worden graag door hun ouders uitgenodigd om te zeggen wat zij belangrijk vinden.

 

Kinderen zeggen in onderzoek dat ze voldoende soepelheid willen. Zij waarderen regelingen die kunnen veranderen als de omstandigheden veranderen. Als hun ouders hen niet betrekken bij het eerste ouderschapsplan op het moment van de overgang van samenwonen naar apart wonen, dan vinden kinderen het toch heel belangrijk te weten dat zij de kans krijgen om later veranderingen te vragen. Zij voelen zich gerustgesteld als ze weten dat hun ouders goed naar hun gedachten en gevoelens zullen luisteren. En wat zij zeggen ernstig zullen nemen.

 

Wat kan u doen zodat uw kind meetelt? Uw kind ondersteunen door iets te doen met wat uw kind zegt. En uw ouderschap goed regelen door rekening te houden met ieders bekommernissen, ook die van uw kind. Uw kind telt mee in de regelingen: op welke manier?

 

Wat is meetellen?

 

Meer
Waarom meetellen?
Als kinderen niet ondervinden dat ze meetellen...